Daňový kalendář

 

DU profi LIVE

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 10.2.2016
 1 EUR27,03 CZK (-0,02)
 1 USD24,01 CZK (-0,08)
 1 GBP34,95 CZK (+0,23)
 100 RUB30,51 CZK (-0,08)
 100 JPY20,89 CZK (-0,07)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

§ 101d ZDPH - Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášeníGarance

10.2.2016, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 101d ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.1.2016 Předchozí § Následující §č. 235/2004 Sb....§ 101dNáležitosti a způsob podání kontrolního hlášení(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

013 - SoftwareGarance

10.2.2016, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Software zařazený jako DNM musí být buď vytvořen vlastní činností k obchodování s ním, nebo nabyt od jiných osob; má dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazuje se jako DNM až od výše ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

112 - Materiál na skladě (při způsobu B účtování zásob)Garance

10.2.2016, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V průběhu účetního období se na tomto účtu při periodickém způsobu účtování zásob (označovaný též jako způsob „B") neprovádí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

221 - Peněžní prostředky na účtechGarance

10.2.2016, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtuje se zde na základě oznámení banky nebo spořitelních a úvěrních družstev o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Jedná se například o běžný účet, vkladový účet, devizový ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zaúčtovanie kurzového rozdielu k účtu 052Garance

10.2.2016, Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Uhradili sme preddavok v CZK za dodávku stroja. Keďže stroj nevyhovoval našim požiadavkám, odstúpili sme od zmluvy s českým dodávateľom, ktorý nám preddavok vrátil na bankový účet. Ako máme zaúčtovať vzniknutý kurzový rozdiel ku účtu 052? V prípade, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Slovensko | Super

Tuzemské samozdanenie a oprava základu dane z pohľadu DPH v roku 2016Garance

10.2.2016, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ odberateľ nemá k dispozícii faktúru od dodávateľa stavebných prác k termínu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, kedy boli práce dodané, je povinný uviesť do daňové priznania za toto obdobie v riadku 9 a 10 daňového priznania údaje ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Slovensko | Super

Roční zúčtování zálohGarance

10.2.2016, RNDr. Josef Novák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Roční zúčtování záloh je daňový nástroj určený těm poplatníkům s příjmy ze závislé činnosti, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání (viz Daňová tvrzení ). Právní úprava V zákoně o daních z příjmů se této problematice věnuje § 38ch ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2013

Nárok na odpočet daně při registraciGarance

10.2.2016, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 79 ZDPH - Nárok na odpočet daně při registraci 1. 4. 2011-2012   2013-2016   U dlouhodobého majetku pořízeného od plátce za posledních 12 měsíců před datem registrace má plátce za stejných podmínek rovněž možnost uplatnit nárok na odpočet ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Předmět daně silniční - vozidla dočasně vyřazená z evidenceGarance

10.2.2016, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 odst. 1 ZDSIL - Předmět daně Pokyny Ministerstva financí D-205 a D-241 (do roku 2008) Rozsudek NSS č. j. 7 Afs 64/2008 § 13 a § 14 zákona č. 56/2001 Sb ., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/ ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmotyGarance

10.2.2016, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty (PHM) se podle § 158 odst. 4 ZP použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU uvedený v technickém průkazu vozidla a není-li tento údaj v technickém průkazu ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Nejčtenější

Kontrolní hlášení - vzorový příkladGarance

14.1.2016, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obecná pravidla týkající se kontrolního hlášení jsou rozebrána ve stejnojmenném článku. Právní úprava Ustanovení týkající se kontrolního hlášení („KH") nalezneme v  §§ 101c až 101i ZDPH . V textu se odkazujeme, není-li ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Odměna společníka či jednateleArchiv

5.3.2014, Ing. Pavel Běhounek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod V praxi je běžné, že společník se svoji prací osobně podílí na činnosti společnosti. Tento společník bývá v praxi zároveň jednatelem. Tato kapitola je věnována zdanění odměn za uvedenou činnost a odvodu pojistného z těchto ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2014

Kontrolní hlášení 2016Garance

3.11.2015, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci boje proti daňovým únikům a podvodům zavádí finanční správa od roku 2016 novou povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty, a to podávat kontrolní hlášení. V kontrolních hlášeních plátci uvádějí vybrané údaje ze své daňové ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016Garance

2.10.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), povinnost plátců podávat ve stanovených případech tzv. kontrolní hlášení . ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Kontrolní hlášeníGarance

14.1.2016, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolní hlášení („KH") je novým podáním, které je plátce DPH povinen pravidelně zasílat správci daně v souvislosti se zdanitelnými plněními, které tento plátce poskytuje anebo přijímá. Zjednodušeně řečeno představuje ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejnovější Právní předpisy
  • 1/2016 Sb. novela vyhl. č. 238/2011 Sb. (vyšlo dne: 8.1.2016 v částce č. 1)
  • 2/2016 Sb. novela vyhl. č. 55/2011 Sb. (vyšlo dne: 8.1.2016 v částce č. 1)
  • 3/2016 Sb. novela vyhl. č. 39/2005 Sb. (vyšlo dne: 8.1.2016 v částce č. 1)
  • 4/2016 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014 (vyšlo dne: 8.1.2016 v částce č. 1)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Účetnictví v insolvenčním řízení
18. 2. 2016 Čtvrtek
Ing. Monika Randáková

Na tomto semináři se účastníci pod vedením odbornice na danou problematiku – lektorky Ing. Moniky Randákové – seznámí se specifikami vedení účetnictví a sestavováním účetních závěrek v rámci insolvenčního řízení.

Novela zákona o DPH od 1.1.2016 včetně kontrolního hlášení
18. 2. 2016 Čtvrtek
Olga Holubová

Oblíbená lektorka Olga Holubová seznámí na tomto semináři posluchače se všemi novinkami roku 2016 v oblasti DPH. Jde zejména o kontrolní hlášení, operace s nemovitostmi a změnu sazeb, přičemž vyloučeny nejsou ani další změny.

Novela zákona o účetnictví 2016 a navazující změny předpisů upravující účetnictví podnikatelů
19. 2. 2016 Pátek
Tomáš Líbal

Chcete se dozvědět vše o změnách v zákonu o účetnictví platných od roku 2016 a navazujících předpisech se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů? Poté se přihlaste na tento seminář, který Vám poskytne komplexní rozbor této problematiky.

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS - dvoudenní seminář
22.-23. 2. 2016 Pondělí a Úterý
Ing. Radka Loja, FCCA

V průběhu tohot semináře  si praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidace zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň, atd.

Zkušenosti po zavedení kontrolního hlášení
26. 2. 2016 Pátek
Olga Holubová

Posluchači tohoto semináře budou seznámeni s posledními novinkami DPH, s výhledem na nejbližší období a budou detailně rozebrány a vyhodnoceny první praktické poznatky a zkušenosti s kontrolním hlášením. Celým programem bude účastníky provázet oblíbená lektorka a odbornice na danou problematiku – paní Olga Holubová.

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: