Daňový kalendář

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

 

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 27.3.2015
 1 EUR27,53 CZK (+0,14)
 1 USD25,35 CZK (+0,4)
 1 GBP37,72 CZK (+0,57)
 100 RUB44,2 CZK (+0,59)
 100 JPY21,27 CZK (+0,32)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
Stravné v ČR 69 Kč
Stravné v SR 35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 35,90 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblastiGarance

30.3.2015, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti V účtové skupině 55x se účtuje zejména o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervách a opravných položkách v provozní oblasti, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Druhové a účelové členění provozních nákladů a výnosůGarance

30.3.2015, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Vnitřní předpis je zaměřen na rozhodnutí o účtování provozních ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Pravidla pro vnitropodnikové účetnictvíGarance

30.3.2015, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Vnitřní předpis je zaměřen na formu, organizaci a zaměření ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Vklad majetkuGarance

30.3.2015, Ing. Zdeňka Hušáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Můj dotaz se týká DPH v souvislosti se vkladem majetku. Akciová společnost je jediným akcionářem v další společnosti. Bylo rozhodnuto, že v této dceřiné společnosti bude zvýšen základní kapitál a toto zvýšení bude splaceno vkladem ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zrušené regulační poplatky ve zdravotnictví a DPHGarance

30.3.2015, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Jak se řeší z pohledu DPH kompenzace za zrušené regulační poplatky ve zdravotnictví, konkrétně u lékáren? Jedná se o plnění osvobozené od DPH (případně není vůbec předmětem DPH) nebo tato kompenzace podléhá DPH stejným způsobem, jako se ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pracovní úrazGarance

30.3.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Činnost   Termín   Místo určení   Právní úprava   OK   Oznámení úrazu zaměstnancem nebo jeho zjištění jiným zaměstnancem nebo zaměstnavatelem   Bezodkladně poté, co se úraz stal   Nadřízený vedoucí zaměstnanec   § 101 odst. 6 , § 103 odst. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

§ 23c ZDP Fúze a rozdělení obchodních korporacíGarance

30.3.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 23c zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů, s účinností ke dni 1.1.2015 Předchozí §§ 23c Následující §č. 586/1992 Sb....§ 23cFúze a rozdělení obchodních korporací(1) Fúzí obchodních ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014

Rezervy pro zjištění základu daně z příjmůGarance

30.3.2015, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rezervy jsou upraveny zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen „ZoR"). Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení   Rezervy   Rezervami se rozumí:   § 2 ZoR   Bankovní rezervy   Jde o rezervy na poskytnuté bankovní ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Obrat pro účely DPHGarance

30.3.2015, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nejčastějším důvodem, pro který osobě povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku vznikne povinnost registrovat se jako plátce, je překročení limitu obratu 1 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Roční zúčtování pojistnéhoGarance

30.3.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Roční zúčtování pojistného Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení   Roční zúčtování   Pojistné na zdravotní pojištění se odvádí podle výsledků samostatné výdělečné činnosti za předcházející kalendářní rok . Vyměřovacím základem pro ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Nejčtenější

Registrace k DPH na základě žádostiGarance

29.12.2014, Ing. Lydie Musilová, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 6f ZDPH , § 51 , § 94a , § 106 , § 110l a násl . Úvod do problematiky Registrace k DPH na základě žádosti osoby povinné k dani (dále jen dobrovolná registrace) je upravena v ustanovení § 6f a § 94a ZDPH . Z tohoto ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2013

Novela zákona o DPH 2015 - režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku v roce 2015Garance

12.2.2015, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 360/2014 Sb. , došlo k novelizaci ustanovení zákona týkajících se režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Povinná elektronická forma podáníGarance

13.1.2015, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 101a ZDPH - Povinná elektronická forma podání 2010-2013   2014   2015   V ZDPH je upravena povinná elektronická forma podání v případě podávání souhrnného hlášení a podávání výpisů z evidence pro daňové účely v případě uskutečňování ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014

Odměna společníka či jednateleArchiv

5.3.2014, Ing. Pavel Běhounek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod V praxi je běžné, že společník se svoji prací osobně podílí na činnosti společnosti. Tento společník bývá v praxi zároveň jednatelem. Tato kapitola je věnována zdanění odměn za uvedenou činnost a odvodu pojistného z těchto ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2014

Chystané daňové změny roku 2015Archiv

15.10.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňové předpisy jsou bohužel oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, takže velmi často podléhají změnám, v čemž jsou rekordmanem daně z příjmů. Specifická situace je u DPH, pro kterou platí v EU v zásadě jednotný systém určený ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejnovější Právní předpisy
  • 39/2015 Sb. novela zák. č. 100/2001 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 6.3.2015 v částce č. 19)
  • 40/2015 Sb. novela zák. č. 137/2006 Sb. (vyšlo dne: 6.3.2015 v částce č. 19)
  • 41/2015 Sb. novela zák. č. 334/1992 Sb. a č. 388/1991 Sb. (vyšlo dne: 6.3.2015 v částce č. 19)
  • 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel (vyšlo dne: 10.3.2015 v částce č. 20)
  • 43/2015 Sb. novela vyhl. č. 31/2001 Sb. (vyšlo dne: 12.3.2015 v částce č. 21)
  • 44/2015 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 13.3.2015 v částce č. 22)
  • 45/2015 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 13.3.2015 v částce č. 22)
  • 46/2015 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě (vyšlo dne: 17.3.2015 v částce č. 23)
  • 47/2015 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015 (vyšlo dne: 17.3.2015 v částce č. 23)
  • 48/2015 Sb. novela vyhl. č. 210/2012 Sb. (vyšlo dne: 23.3.2015 v částce č. 24)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA
15. - 16. 4. 2015 Středa a čtvrtek
Ing. Pavel Hanuš
V průběhu dvoudenního semináře bude ve světle aktuální legislativní úpravy vysvětlena problematika časového rozlišení nákladů a výnosů, opravných položek (s důrazem na opravné položky k pohledávkám), zjišťování a účetní zachycení inventarizačních rozdílů a dalších uzávěrkových operací včetně předpisu daně z příjmů apod. 
16. 4. 2015 Čtvrtek
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.
Cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad formou případové studie nebo skutečného případu z praxe.
21. 4. 2015 Úterý
Ing. Jiří Jindrák
Tento seminář je určen pracovníkům účtáren a finančních úseků, které upozorní na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu.
21. 4. 2015 Úterý
Ing. Jana Ledvinková
Na tomto semináři si s paní lektorkou Ing. Janou Ledvinkovou na praktických příkladech vysvětlíte a objasníte vše, co jste o problematice DPH a daňových dokladech nevěděli!
21. 4. 2015 Úterý
PhDr. Luděk Vajner
Tento seminář je určen především pro asistentky/asistenty, sekretářky a office manažery ekonomických oddělení, přičemž jeho cílem je souhrn informací a dovedností, které by měla znát asistentka ekonomického oddělení. Na semináři se zaměříme na jednotlivé činnosti, jako je organizace práce, komunikace, vyjednávání, zvládání složitých sociálních situací či schopnost čelit stresu.
 Váš názor
Co byste změnili na tomto portálu?
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: