Daňový kalendář

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

 

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 30.1.2015
 1 EUR27,8 CZK (-0)
 1 USD24,59 CZK (+0,03)
 1 GBP37,01 CZK (-0,16)
 100 RUB34,8 CZK (-0,68)
 100 JPY20,88 CZK (+0,06)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
Stravné v ČR 69 Kč
Stravné v SR 35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 35,90 Kč/l
ostatní

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Základ daně z příjmů FOGarance

29.1.2015, Ing. Jan Zábrodský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základ daně z příjmů FO je vymezen v § 5 ZDP jako částka, o kterou příjmy za dané zdaňovací období (kalendářní rok) přesáhnou výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, není-li u jednotlivých příjmů zákonem stanoveno jinak. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

29.1.2015, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento text je věnován změnám v zákoně o daních z příjmů. Nejprve si zopakujeme některé zásadní změny ve zdanění fyzických osob daní z příjmů v roce 2014 s tím, že se budeme věnovat i těm dodatečně schváleným změnám ZDP, které se mohou zpětně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 29 ZDPo - Nárok na obecný starobní důchodGarance

29.1.2015, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 29 zákona č. 155/1995 Sb. 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění, s účinností ke dni 1.1.2015 Předchozí §§ 29 Následující §č. 155/1995 Sb....§ 29(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméněa) ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

§ 7 ZPSZ - Sazby pojistnéhoGarance

29.1.2015, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 7 zákona č. 589/1992 Sb. 589/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s účinností ke dni 1.1.2015 Předchozí §§ 7 Následující §č. 589/1992 Sb....§ 7Sazby ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2013 | 2012

Optimalizace daňové povinnosti v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014Garance

29.1.2015, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
V souvislosti se zpracováním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 si v příspěvku připomeneme tři skutečnosti, které mohou vést k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. Jednak jsou to změny v uplatnění institutu ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013

Prominutí penále a úroku z prodleníGarance

29.1.2015, Bc. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Existuje nějaká možnost, jak požádat finanční úřad o prominutí penále a úroku z prodlení? Jde poměrně o dost vysokou částku. Tatínek (OSVČ v důchodu) pronajal rodině auto k podnikání, ale už neúčtoval o pronájmu auta. Finanční úřad mu doměřil ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Přehled změn v zákoně o DPH 2015Garance

29.1.2015, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prošel opět několika změnami, a to s účinností od 1. 10. 2014 a 1. 1. 2015. Nejprve byl přijat zákon č. 196/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové přiznání z nemovitých věcí, kdy jeden spoluvlastník daruje svůj podíl osobě blízkéGarance

29.1.2015, Ing. Martin Špád, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Nemovitost je ve spoluvlastnictví dvou osob. Předpokládám, že Daňové přiznání z nemovitých věcí podává pouze jeden z nich za celou nemovitost a že i v roce 2015 zůstává termín pro podání daňového přiznání 31. leden a termín pro zaplacení ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Přepočet cizí měny na českou měnuGarance

29.1.2015, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 4 odst. 5 ZDPH - Vymezení základních pojmů 2010-2012   2013-2015   Pro účely ZDPH se pro přepočet cizí měny na českou měnu používá kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

PlatGarance

29.1.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úprava: § 122 ZP - určení platu § 123 odst. 5 ZP - vymezení platových tarifů počtem platových tříd a platovými stupni § 127 odst. 3 ZP - plat s přihlédnutím k práci přesčas § 134a ZP - cílová odměna jako složka platu § 136 ZP - ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Nejčtenější

Chystané daňové změny roku 2015Archiv

15.10.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňové předpisy jsou bohužel oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, takže velmi často podléhají změnám, v čemž jsou rekordmanem daně z příjmů. Specifická situace je u DPH, pro kterou platí v EU v zásadě jednotný systém určený ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Náležitosti daňového dokladuArchiv

6.7.2014, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náležitosti, které daňový doklad musí obsahovat, případně které nemusí povinně obsahovat, jsou stanoveny v  § 29 ZDPH . Druh daňového dokladu   Náležitosti   Daňový doklad za zdanitelné plnění ( § 29 ZDPH )   Označení dodavatele i  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2014 | 2013 | 2012

Odměna společníka či jednateleArchiv

5.3.2014, Ing. Pavel Běhounek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod V praxi je běžné, že společník se svoji prací osobně podílí na činnosti společnosti. Tento společník bývá v praxi zároveň jednatelem. Tato kapitola je věnována zdanění odměn za uvedenou činnost a odvodu pojistného z těchto ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2014

Daňové změny pro rok 2014Archiv

13.12.2013, Ing. Pavel Běhounek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Daňové předpisy byly k 1. 1. 2014 změněny zejména v důsledku zákonných opatření Senátu : o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách (daňové zákonné opatření) č. 344/2013 ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuGarance

19.12.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Úvod do problematiky Jak napovídá sám název tohoto textu, budeme se zabývat daňovou uznatelností částek vynaložených na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. V souvislosti s pořízením majetku vzniká řada dalších nákladů, z nichž ne ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Nejnovější Právní předpisy
  • 1/2015 Sb. novela zák. č. 48/1997 Sb. (vyšlo dne: 6.1.2015 v částce č. 1)
  • 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (vyšlo dne: 6.1.2015 v částce č. 1)
  • 3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání (vyšlo dne: 7.1.2015 v částce č. 2)
  • 5/2015 Sb. novela vyhl. č. 296/2004 Sb. (vyšlo dne: 9.1.2015 v částce č. 4)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA
5. 2. 2015 Čtvrtek
Olga Holubová
Seminářem Vás provede oblíbená lektorka Olga Holubová, která Vás seznámí se změnami v zákoně o DPH od ledna 2015. 
19. 2. 2015 Čtvrtek
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA
Na semináři se seznámíte se základy v oblasti účtování finančních aktiv a závazků v oblasti IFRS i s aktuálním vývojem v této oblasti. Součástí semináře bude řešení praktických příkladů, včetně zdůraznění problémů, které mohou vzniknout při auditu daných oblastí účetní závěrky. 
4. 3. 2015 Středa
Olga Holubová

Chcete se umět orientovat v problematice DPH v oblasti dotací, a to z hlediska uplatňování daně na výstupu, nárokování odpočtu a zahrnování dotací do koeficientů? Pak Vás určitě zaujme náš seminář, který je určen všem subjektům, kteří obdrželi dotace z fondů EU (případně z jiných zdrojů) nebo o ně žádají, jejich účetním a daňovým poradcům.

Zavedení IFRS do účetní praxe 
12. 3. 2015 Čtvrtek
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA
Seznamte se s otázkami, které při zavedení IFRS do účetní praxe vznikají a jejich řešením. Rovněž poznejte základní rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a klíčové postupy vyzkoušejte na praktických příkladech. 
15. - 16. 4. 2015 Středa - čtvrtek
Ing. Pavel Hanuš
V průběhu dvoudenního semináře bude ve světle aktuální legislativní úpravy vysvětlena problematika časového rozlišení nákladů a výnosů, opravných položek (s důrazem na opravné položky k pohledávkám), zjišťování a účetní zachycení inventarizačních rozdílů a dalších uzávěrkových operací včetně předpisu daně z příjmů apod. 
 Váš názor
Co byste změnili na tomto portálu?
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: