Daňový kalendář

 

DU profi LIVE

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 27.5.2016
 1 EUR27,03 CZK (+0,01)
 1 USD24,2 CZK (+0,02)
 1 GBP35,45 CZK (-0,11)
 100 RUB36,65 CZK (-0,49)
 100 JPY22,07 CZK (+0,1)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

PohledávkyGarance

27.5.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Účty pohledávek v účtové skupině 31 - Pohledávky se týkají pohledávek z obchodního styku. Samotný postup účtování na účtech odběratelů a ostatních pohledávek zůstává v klasickém pojetí, tedy pohledávku vyjadřujeme na straně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2013

Insolvenční návrhGarance

27.5.2016, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak je vysvětleno v části   4.1  , lze insolvenční řízení zahájit jen na návrh , který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel , a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník ( § 97 odst. 5 IZ ). I. PODPIS ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Právo | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014

§ 51 PVZÚ Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílůGarance

27.5.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 500/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Automobil prenajatý formou operatívneho leasingu v roku 2016Garance

27.5.2016, Bc. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaujíma nás otázka týkajúca sa zaúčtovania operatívneho leasingu - auta a aké povinnosti nám ohľadom toho vyplývajú ? Odpisy sa neuplatňujú? Auto prenajaté formou operatívneho leasingu firma ako nájomca neodpisuje vozidlo. Odpisuje ho prenajímateľ. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Slovensko | Super

NettingGarance

27.5.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Netting je nástrojem pro snížení transakční devizové expozice. Jedná se o vzájemný zápočet cizoměnových pohledávek a dluhů mezi obchodními partnery. Jediným problémem této koncepce je dohoda o tom, ve které z měn bude vyrovnán ...
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Náklady obětované příležitostiGarance

27.5.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náklady obětované příležitosti vyjadřují jiný možný (alternativní) užitek získatelný z použitých výrobních faktorů. Např. rozhodne-li se fyzická osoba podnikat, potom je jejím alternativním nákladem mzda, kterou by obdržela, ...
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Náložný listGarance

27.5.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náložný list je listina, s níž je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu. Jedná se o cenný papír, který zní na doručitele, na jméno či na řad.
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016

27.5.2016, Zdroj: Finanční správa
V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (dále jen "doprovodný zákon k EET") dochází také s účinností od 1. 5. 2016 k novelizaci ustanovení § 101a zákona o DPH týkajícího se elektronické formy podání.
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění - angličtina - ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍGarance

27.5.2016, Zdroj: Aspekt HM s.r.o. (http://www.danovapriznani.cz/)
Stáhněte si zdarma plnou verzi komplexního formuláře účetní závěrky pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví v angličtině.
celý článek
ZámekPřístupné pro: Super

Účetní závěrka - Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash flow v plném rozsahu ke stažení - VERZE BEZ OMEZENÍGarance

27.5.2016, Zdroj: Aspekt HM s.r.o. (http://www.danovapriznani.cz/)
Stáhněte si zdarma plnou verzi jednotlivých formulářů - rozvahy, výsledovky a cash flow - pro zpracování účetní závěrky pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví.
celý článek
ZámekPřístupné pro: Super
Nejčtenější

Registrace k DPH na základě žádostiArchiv

29.12.2014, Ing. Lydie Musilová, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 6f ZDPH , § 51 , § 94a , § 106 , § 110l a násl . Úvod do problematiky Registrace k DPH na základě žádosti osoby povinné k dani (dále jen dobrovolná registrace) je upravena v ustanovení § 6f a § 94a ZDPH . Z tohoto ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2013

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarance

23.3.2016, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Režim přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že v případě poskytnutí plnění plátcem jinému plátci daň z přidané hodnoty nepřiznává osoba, která plnění poskytla, ale příjemce daného plnění. Funguje to obdobně jako při pořízení zboží z jiného ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Odměna společníka či jednateleArchiv

5.3.2014, Ing. Pavel Běhounek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod V praxi je běžné, že společník se svoji prací osobně podílí na činnosti společnosti. Tento společník bývá v praxi zároveň jednatelem. Tato kapitola je věnována zdanění odměn za uvedenou činnost a odvodu pojistného z těchto ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2014

Kontrolní hlášeníGarance

14.1.2016, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolní hlášení („KH") je novým podáním, které je plátce DPH povinen pravidelně zasílat správci daně v souvislosti se zdanitelnými plněními, které tento plátce poskytuje anebo přijímá. Zjednodušeně řečeno představuje ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Kontrolní hlášení - vzorový příkladGarance

14.1.2016, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obecná pravidla týkající se kontrolního hlášení jsou rozebrána ve stejnojmenném článku. Právní úprava Ustanovení týkající se kontrolního hlášení („KH") nalezneme v  §§ 101c až 101i ZDPH . V textu se odkazujeme, není-li ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejnovější Právní předpisy
  • 150/2016 Sb. novela zák. č. 141/1961 Sb., č. 218/2003 Sb. a č. 40/2009 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2016 v částce č. 58)
  • 155/2016 Sb. novela nař. vl. č. 278/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.5.2016 v částce č. 60)
  • 156/2016 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016 (vyšlo dne: 20.5.2016 v částce č. 60)
  • 157/2016 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 - 2016 (vyšlo dne: 20.5.2016 v částce č. 60)
  • 158/2016 Sb. novela vyhl. č. 233/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 61)
  • 159/2016 Sb. novela vyhl. č. 234/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 61)
  • 161/2016 Sb. novely zák. č. 549/1991 Sb., č. 292/2013 Sb. a č. 91/2012 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 62)
  • 163/2016 Sb. novela zák. č. 141/1961 Sb. a č. 40/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 63)
  • 165/2016 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 63)
  • 166/2016 Sb. novela nař. vl. č. 478/2009 Sb. (vyšlo dne: 27.5.2016 v částce č. 64)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Cestovní náhrady v roce 2016
30. 5. 2016 Pondělí
Jaroslava Pfeilerová

Seznamte se s problematikou cestovních náhrad prostřednictvím tohoto semináře, na kterém oblíbená lektorka Jaroslava Pfeilerová seznámí účastníky zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.  

Převodní (transferové) ceny II
2. 6. 2016 Čtvrtek
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Prostřednictvím tohoto semináře, který navazuje na seminář Převodní (transferové) ceny, poskytneme účastníkům detailnější praktické dovednosti pro nastavení a výpočet převodních cen. Seminář bude zaměřen na specifické otázky týkající se mimo jiné stanovení základu daně stálé provozovny či správného vypracování dokumentace k transferovým cenám. Seminář bude zakončen rozsáhlou případovou studií shrnující závěry školení.

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů ve 30 praktických příkladech
6. 6. 2016 Pondělí
Marek Reinoha

Tento seminář přinese účastníkům přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe, přičemž účastníci obdrží zadání 30-ti příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci semináře řešeny z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů.

DPH pro začátečníky
13. - 14. 6. 2016 Pondělí a Úterý
Olga Holubová

Rádi byste se seznámili se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, abyste byli schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci v jednoduchých případech, sestavovat evidenci DPH včetně přiznání a vystavovat daňové doklady? Poté právě pro Vás je určen tento dvoudenní seminář! 

DPH 2016 v praxi - příklady, příklady, příklady
15. 6. 2016 Středa
Olga Holubová

Chcete si vyzkoušet problematiku DPH v praxi? Vědět, jaké situace mohou skutečně nastat, a jak je prakticky řešit? Pak právě pro Vás je určen tento seminář, kterým účastníky provede odbornice na danou problematiku – paní Olga Holubová.

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: