NEJNOVĚJŠÍ

Základní zásady při uplatňování cestovních náhradZámekGarance

24.4.2014, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Karel Janoušek Základním ustanovením zákoníku práce, ze kterého vychází také úprava poskytování cestovních náhrad, je ustanovení § 2 odst. 2 ZP , podle kterého se závislá práce vykonává na náklady zaměstnavatele . Pokud při výkonu práce nebo v přímé ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi plus & PaM
Související | Dostupné v časových verzích: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Obrat podle zákona o DPH v roce 2014ZámekGarance

24.4.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jiří Vychopeň Podle ustanovení § 4a zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) se obratem pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související

Zaúčtování poplatkuZámekGarance

24.4.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám dotaz ohledně zaúčtování poplatku za připojení k distribuční soustavě. V roce 2011 byla uzavřena smlouva o připojení, kde je uvedeno, že jsme povinni zaplatit podíl nákladů, a to 50 % při podpisu smlouvy a 50 % do 9 měsíců od uzavření smlouvy. ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související

545 - Ostatní pokuty a penáleZámekGarance

24.4.2014, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Blanka Jindrová Na účtu 545 se zachycují penále, úroky z prodlení a pokuty (s výjimkou úroků a pokut na účtu 544), přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související | Dostupné v časových verzích: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zvláštní režimyZámekGarance

24.4.2014, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tato část je věnována zvláštním režimům, které upravují některé speciální oblasti ekonomické činnosti jiným způsobem, než je tomu u běžně uskutečňovaných plnění. Jedná se zejména o nejčastěji se v praxi vyskytující režim pro obchodníky s použitým zbožím, ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související | Dostupné v časových verzích: 2014 | 2013 | 2012

Minimální doba užívání u  „klasické varianty"ZámekGarance

24.4.2014, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
RNDr. Ivan Brychta § 24 odst. 4 písm. a) ZDP uvádí jako jednu z podmínek, za kterých je nájúplata za užívání hrazená uživatelem v rámci finančního leasingu pro uživatele daňově uznatelným nákladem. Touto podmínkou je dodržení alespoň minimální doby užívání před ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související | Dostupné v časových verzích: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemskoZámekGarance

24.4.2014, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dana Langerová § 24a ZDPH - Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko 2010-31. 3. 2011   1. 4. 2011-2012   2013-2014   Poskytuje-li plátce službu s místem plnění mimo tuzemsko, je povinen přiznat toto plnění ke ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související | Dostupné v časových verzích: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních pracíZámekGarance

24.4.2014, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dana Langerová § 92a a § 92e ZDPH - Režim přenesení daňové povinnosti 2010-2011   2012   2013-2014   Při poskytnutí stavebních a montážních prací s místem plnění v tuzemsku, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce ( ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související | Dostupné v časových verzích: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Změny v osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotekZámekGarance

24.4.2014, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jan Koreček § 4 ZDN - Osvobození od daně z pozemků § 7 odst. 2, 3 ZDN - Přesunutí staveb, které nebyly předmětem daně, do osvobození § 9 ZDN - Osvobození od daně ze staveb a jednotek § 10 odst. 2 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související

Dodatečné daňové přiznání v neprospěch daňového subjektuZámekGarance

24.4.2014, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zdeněk Burda § 41 ZSDP - Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení § 141 DŘ - Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování 2009-2010   2011-2014   Dodatečné daňové přiznání je povinné : daňový subjekt je povinen předložit do konce měsíce ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související | Dostupné v časových verzích: 2014 | 2013 | 2012 | 2011
NEJČTENĚJŠÍ

Novela zákona o DPH 2014 - Přehled změnZámekGarance

29.11.2013, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
A. NOVELA SMĚRNICE O SPOLEČNÉM SYSTÉMU DPH V červenci 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související

Daňové zvýhodnění na dítě, daňový bonus

21.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle § 35c ZDP může poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které s ním žije v jedné domácnosti. Daňové zvýhodnění může uplatnit poplatník (fyzická osoba) na vyživované dítě (§ 35c ZDP), které s ním žije ve společně hospodařící domácnosti na ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU zdarma | DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související

Daňové změny pro rok 2014ZámekGarance

13.12.2013, Ing. Pavel Běhounek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Pavel Běhounek Úvod Daňové předpisy byly k 1. 1. 2014 změněny zejména v důsledku zákonných opatření Senátu : o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách (daňové zákonné opatření) č. 344/2013 ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související

Nové prováděcí nařízení k DPH

25.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prováděcí nařízení ke směrnici k DPH vymezuje služby související s nemovitostmi a podává výklad k určování místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání. Pod číslem 1042/2013 bylo vydáno ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU zdarma | DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související

Daňové zvýhodnění na vyživované dítěZámekGarance

7.3.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jaroslava Pfeilerová Daňové zvýhodnění na vyživované dítě Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti   Roční částka   Měsíční částka   Poznámka, tip, doporučení   Daňové zvýhodnění na jedno dítě    13 404 Kč   1 117 Kč   Daňové ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi plus & PaM
Související | Dostupné v časových verzích: 2014 | 2013 | 2012

Sleva a daňový bonus na děti za rok 2013

18.3.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na dítě nebo daňový bonus na dítě? Dozvíte se ve výběru z odpovědí finanční správy na dotazy k dani z příjmů ze závislé činnosti za rok 2013. Upozorňujeme i na vybrané změny pro rok 2014. Poplatník může uplatnit slevu ve ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU zdarma | DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013ZámekGarance

3.1.2014, Ing. Martin Gorčík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Martin Gorčík Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související | Dostupné v časových verzích: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. ledna 2014

21.2.2014, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
V důchodovém pojištění OSVČ nastává od 1. 1. 2014 zásadní změna při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Ta je nově považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla SVČ vykonávána aspoň po část měsíce , a přitom ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU zdarma | DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související

Solidární zvýšení daněZámekGarance

21.4.2014, Ing. Pavel Běhounek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Pavel Běhounek Úvod V roce 2012 vláda premiéra Nečase prosadila s účinností od 1. 1. 2014 zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (daňový protischodkový balíček), který obsahuje ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související | Dostupné v časových verzích: 2014 | 2013

Plánované změny DPH od roku 2015

15.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financí pracuje na návrhu změn v úpravě DPH od roku 2015. V kterých oblastech lze čekat změny? Pracovní návrh obsahuje dvě části s odlišnou účinností: Účinnost od 1. října 2014 Jde o změny v územní působnosti zejména Mayotte, tj. jde o ... celý článek
Dokument je přístupný pro předplatitele: DU zdarma | DU profi | DU profi plus | DU profi plus & PaM
Související
NEJNOVĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA
7. 5. 2014 Středa
Tomáš Líbal
Seminář je určen zejména pro pracovníky finančních účtáren, fakturantky a další, kteří se profesně setkávají s fakturami a daňovými doklady. 
13. - 14.5. 2014 Úterý - středa
Ing. Lenka Königová
Cílem dvoudenního semináře je naučit zájemce z řad podnikatelů fyzických osob evidovat svou podnikatelskou činnost pomocí daňové evidence
23. 5. 2014 Pátek
Ing. Jiří Jindrák
 
Seminář je určen pro pracovníky účtáren a finančních úseků, které upozorní na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu.
 
5. - 6. 6. 2014 Čtvrtek - Pátek
Ing. Dana Vankeová
 
Dvoudenní seminář Vás naučí správně účtovat, popřípadě Vám opráší zapomenuté znalosti.
 
23. 6. 2014 Pondělí
Jaroslava Pfeilerová
 
Seminář Vás seznámí s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.
 
 
 Váš názor
Co byste změnili na tomto portálu?
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: