Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Zdanění podílů na zisku od roku 2013

26.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda předložila Parlamentu k projednání návrh novely zákona o daních z příjmů s účinností od roku 2013. Výsledný návrh dlouho diskutovaných změn ve zdanění kapitálových příjmů z dividend nabyl zcela jiných podob.

U právnických osob mají být osvobozeny od zdanění podíly na zisku a dividendy z účasti na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty na komanditní společnosti, podílu na zisku nebo obdobného plnění z členství v družstvu, podíly na zisku tichého společníka, popř. vypořádací podíly a podíly na likvidačním zůstatku atp., pokud jde o příjem:
a) daňového rezidenta ČR, je-li tento příjem vyplácen společností nebo družstvem, kteří jsou daňovými rezidenty ČR nebo jiného členského státu Evropské unie, Norska, Islandu nebo Švýcarské konfederace,
b) daňového rezidenta jiného členského státu Evropské unie, Norska, Islandu nebo Švýcarské konfederace, je-li tento příjem vyplácen společností nebo družstvem, kteří jsou daňovými rezidenty ČR,
c) daňového rezidenta ČR nebo jiného členského státu Evropské unie, je-li daňovým rezidentem třetího státu, se kterým má ČR uzavřenou účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, má právní formu se srovnatelnou právní charakteristikou jako společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo družstvo a podléhá dani obdobné dani z příjmů právnických osob, u níž sazba daně není nižší než 12 %.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu DU profi.
Týdenní DU zpravodajství
 +420 222 539 333 duprofi@du.cz
 
 Váš názor
Co byste změnili na tomto portálu?
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: