Praktické informace - Mzdové tabulky

Minimální mzda

Za měsíc (Kč)

Za hodinu (Kč)

Platnost od

Právní předpis

 8 500 

50,60 

1. 8. 2013 

 NV č. 210/2013 Sb.

8 000

48,10

1.1.2007

NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

7 955

48,10

1.7.2006

NV č. 513/2005 Sb., kterým se mění NV č. 303/1995

7 570

44,70

1.1.2006

NV č. 513/2005 Sb., kterým se mění NV č. 303/1995

7 185

42,50

1.1.2005

NV č. 699/2004 Sb., kterým se mění NV č. 303/1995 Sb.

6 700

39,6

1.1.2004

NV č. 464/2003, kterým se mění NV č. 333/1993 Sb.

6 200

36,9

1.1.2003

NV č. 560/2002 Sb., kterým se mění NV č. 333/1993 Sb.

5 700

33,9

1.1.2002

nařízení vlády č. 436/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů

5 000

30

1.1.2001

NV ČR č. 429/2000 Sb., kterým se mění NV ČR č. 303/1995 Sb.

4 500

25

1.7.2000

NV ČR č. 162/2000 Sb., o minimální mzdě, kterým se mění NV ČR č. 303/1995 Sb.

 

K 1. 8. 2013 dochází nařízením vlády č. 210/2013 Sb. ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 8 000 Kč na 8 500 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje ze 48,10 Kč na 50,60 Kč při 40 hodinách týdně.

Současně dochází ke zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31. 7. 2013 a od 1. 8. 2013.

 

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31. 7. 2013

v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od
1. 8. 2013

v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31. 7. 2013

v Kč za měsíc

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od
1. 8. 2013

v Kč za měsíc

1.

48,10 Kč

50,60 Kč

8 000 Kč

8 500 Kč

2.

53,10 Kč

55,90 Kč

8 900 Kč

9 400 Kč

3.

58,60 Kč

61,70 Kč

9 800 Kč

10 400 Kč

4.

64,70 Kč

68,10 Kč

10 800 Kč

11 400 Kč

5.

71,50 Kč

75,20 Kč

12 000 Kč

12 600 Kč

6.

78,90 Kč

83,00 Kč

13 200 Kč

13 900 Kč

7.

87,10 Kč

91,70 Kč

14 600 Kč

15 400 Kč

8.

96,20 Kč

101,20 Kč

16 100 Kč

17 000 Kč

 

Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy pro poživatele invalidních důchodů

Výše uvedené změny se netýkají zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Jejich výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se ponechává na současné úrovni, tedy na úrovni platné do 31. 7. 2013. Tato skutečnost by měla především podpořit zaměstnavatele k jejich zaměstnávání.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 8. 2013 u příjemců invalidních důchodů pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou uvedeny v následující tabulce: 

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc

1.

48,10 Kč

8 000 Kč

2.

53,10 Kč

8 900 Kč

3.

58,60 Kč

9 800 Kč

4.

64,70 Kč

10 800 Kč

5.

71,50 Kč

12 000 Kč

6.

78,90 Kč

13 200 Kč

7.

87,10 Kč

14 600 Kč

8.

96,20 Kč

16 100 Kč

 Váš názor
Co byste změnili na tomto portálu?
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: