dnes je 25.5.2024

Daň z příjmů - děděníGarance

8.2.2024, Ing. Daniela Lampová, Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2014 došlo v souvislosti se zrušením daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí (dříve zákon č. 357/1992 Sb.) k zásadní změně v majetkových daních. Příjmy z dědění majetku jsou nyní předmětem daně…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň z příjmů - darováníGarance

1.10.2023, Ing. Daniela Lampová, Ing. Zuzana Rylová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy nabyté darováním jsou součástí tzv. bezúplatných příjmů a od roku 2014 jsou předmětem daně z příjmů jak u fyzických, tak u právnických osob.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň dědická, daň darovacíGarance

23.11.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 1 až § 7, § 7a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění platném do 31. 12. 2013 (dále jen „ZDDPN”) – Daň dědická, Daň…

Dostupné v časových verzích: 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň z nabytí nemovitých věcí po velké novele od 1.11.2016ZáznamArchiv

19.1.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:24:49

Cílem videosemináře je poskytnout účastníkům ucelený pohled na problematiku zdanění úplatného převodu nemovitých věcí daní z nabytí nemovitých věcí po zásadních změnách, které přinesla velká novela účinná od 1. 11.…

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň z nabytí nemovitých věcíArchiv

12.10.2016, Ing. Jan Zábrodský, Ing. Ondřej Burian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Jedna koruna vynaložená na výběr majetkových daní přinese do státní kasy třikrát míň než koruna vynaložená na výběr ostatních daní

1.4.2016, Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval, jak Generální finanční ředitelství a vybrané finanční úřady* vybíraly v letech 2012 až 2014 daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň dědickou a daň darovací. Největším problémem spojeným s výběrem těchto…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění darované bytové jednotky neteřiArchiv

21.8.2014, Ing. Martin Špád, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co bude pro neteř z manželovy strany vyplývat při darování mé bytové jednotky v návaznosti na nový občanský zákoník? Bude se dar danit, či nikoliv?

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Inkorporace daně dědické a darovací do daní z příjmů

30.1.2014, Zdroj: Finanční správa

V souvislosti se zrušením daně dědické a daně darovací jsou nově od 1. 1. 2014 bezúplatné příjmy předmětem daně z příjmů právnických a fyzických osob.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daně 2014 schváleny!

3.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definitivní tečku za nejistotou v daních udělala Poslanecká sněmovna, když na své první schůzi schválila zákonná opatření Senátu přinášející novinky do všech daní.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň z nemovitých věcí 2014

5.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v dani z nemovitostí se mohou promítnout do přiznání podávaného do 31. ledna 2014 a výše celkové daně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění převodu nemovitostí - srovnání 2013 a 2014

4.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převody nemovitých věcí budou od nového roku místo daně z převodu nemovitostí podléhat dani z nabytí nemovitých věcí. Jaké konkrétní dopady lze očekávat?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH u převodu nemovitostí 2014

21.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny připravované pro rok 2014 v soukromém právu a návazně i daňovém přinášejí řadu výkladových otázek i pro oblast nemovitých věcí a jejich dodání podle zákona o DPH.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň z převodu nemovitostí zaplatí prodávající

10.10.2013, Zdroj: Vláda

Horní komora schválila zákonné opatření, které řeší daň z převodu nemovitostí. Změnu ještě musí schválit nová Poslanecká sněmovna.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Včlenění daně dědické a daně darovací do daní z příjmů

27.9.2013, Zdroj: Vláda

Podle platného znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou vyloučeny z předmětu daně příjmy získané zděděním nebo darování nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů), toto vyjmutí z předmětu daně se…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Proč zákonné opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů bude platit od 1. 1. 2014?

26.9.2013, Zdroj: Vláda

Nepřijetí změn daňových zákonů by mělo závažné následky způsobené zejména nepřizpůsobením daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění převodu nemovitostí 2013 a 2014

9.9.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chystaný zákon o dani z nabytí nemovitých věcí počítá se stejnou sazbou 4 % jako současná daň z převodu nemovitostí. Co se však může u konkrétních převodů měnit, je základ…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Převod nemovitostí od roku 2014

2.9.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od let minulých se v zákoně o DPH nechystá od roku 2014 příliš mnoho změn. Věcnou změnu však dozná převod pozemků.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Bezúplatně nabyté příjmy od 1. 1. 2014

27.8.2013, Zdroj: Poslanecká sněmovna

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů bude od 1. 1. 2014 v celém zákoně zaveden nový pojem - bezúplatně nabyté příjmy, který zahrnuje jak příjmy nabyté z titulu dědění, odkazu, darování, tak jiné příjmy nabyté bez…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Sdružené osoby a sjednání cen "neobvyklých" od 1. 1. 2014

26.8.2013, Zdroj: Poslanecká sněmovna

V návaznosti na zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí k 31. 12. 2013 bude ustanovení § 23 odst. 7 dopadat také na situace, kdy cena mezi sdruženými osobami je sjednána v nulové…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň z převodu nemovitostí od roku 2014

6.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí má nahradit zákon o dani z převodu nemovitostí. Poplatníkem bude nově nabyvatel nemovitosti. Sazba má zůstat na úrovni roku 2013 ve výši 4 %.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní

7.6.2013, Zdroj: Finanční správa

Postup Finanční správy České republiky v souvislosti s živelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla území ČR.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění převodu nemovitostí od roku 2014

20.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí pracuje na návrhu zákona, který má od příštího roku nahradit dosavadní předpis upravující daň z převodu nemovitostí.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Rok 2014, rok velkých změn v daních?

19.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí pracuje na návrhu novely daňových zákonů s účinností od roku 2014. Změn bude hodně a budou zásadní.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změny s dopadem do daní od 2013

7.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení DPH, daně z převodu nemovitostí, změny bankovních účtů finančních úřadů, místně příslušných finančních úřadů pro daň z nemovitostí a další změny přináší rok 2013 do…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňový kalendář

Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové tabulky

Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň dědická a daň darovací ve vztahu k zahraničíArchiv

4.9.2009, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto hesle rozebíráme daňové aspekty daně dědické a daně darovací ve vztahu k nabytí majetku v cizině anebo z ciziny s tím, že základní pravidla vycházející ze zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí („ZDDN“ nebo „zákon…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň darovací - výpočetArchiv

29.1.2008, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet daně darovací neprovádí sám poplatník. Správce daně vyměří a platebním výměrem předepíše daň na základě podaného přiznání k  dani darovací . Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, zjištěná podle ZOM a …

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň dědickáArchiv

29.1.2008, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň dědická patří mezi majetkové daně a je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (ZDDN). Vybírá se jednorázově z majetku nabytého děděním. Občanskoprávní úprava dědění je podrobně popsána v…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň darovacíArchiv

29.1.2008, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň darovací patří v soustavě daní České republiky mezi přímé daně majetkového typu. Jejím prostřednictvím se zdaňuje majetek, u kterého dochází k bezúplatnému převodu vlastnictví na jiný subjekt. Vybírá se jednorázově při převodu majetku darováním…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň dědická - výpočetArchiv

29.1.2008, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník  daně dědické  nemá povinnost si daň sám vypočítat. Ta je mu vyměřena správcem daně na základě daňového přiznání, v němž poplatník uvede údaje rozhodné pro zjištění základu daně, zejména zděděný majetek, který je předmětem daně, a…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nahrávám...
Nahrávám...