dnes je 24.2.2024

Zrušení osvobození od energetických daní

29.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 bylo zrušeno osvobození od energetických daní u některých dříve osvobozených subjektů.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daně v nákladech podnikatele vedoucího daňovou evidenciGarance

19.9.2023, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně vzato, zaplacené daně nejsou daňovým výdajem. Zákon o daních z příjmů však připouští řadu variant, v nichž se mohou stát daňovým výdajem. Postupně si rozebereme jednotlivé daně z hlediska daňové uznatelnosti, a to u fyzické osoby vedoucí daňovou…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ochrana a zpracování osobních údajů (dle GDPR)Archiv

17.5.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

O DU profiZáznamGarance

26.4.2023, RNDr. Petra Pientková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:51:07

Ve spleti paragrafů a legislativních daňových a účetních změn se není snadné v dnešní době orientovat. Pokud máte ale možnost využít největší českou on-line knihovnu DU profi, která je postavená na 3 základních pilířích: garanci aktuálnosti a správnosti,…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňová informační schránka (DIS+)Garance

17.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová informační schránka (dále také jen DIS+) je službou Finanční správy České republiky dostupnou na portálu MoJe daně. Dostupné online na https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home1 Poskytuje možnost seznamovat se prostřednictvím internetu s informacemi…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Elektronická identifikace a identitaGarance

12.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních parametrů právního jednání kromě zřejmého projevu vůle je také určení osoby, která jej činí – viz § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podobně v případě podání vyžadují procesní předpisy jasnou patrnost skutečnosti, kdo jej činí –…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Datová schránkaGarance

5.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Datové schránky začaly být používány od roku 2009 a představují dnes základní pilíř elektronické komunikace ve veřejnoprávním styku, tedy při kontaktu s orgány veřejné moci. Kromě toho ale mohou sloužit i k dodávání soukromoprávních dokumentů mezi fyzickými…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Novinky v daních od roku 2023 schváleny a zveřejněny ve Sbírce zákonů

6.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 366/2022 Sb. byla zveřejněna v pátek 2. 12. 2022 schválená novelizace zákona o DPH a zákona o daních z příjmů.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Návrh daně z mimořádných zisků v ČR

18.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí představilo návrh mimořádného zdanění od roku 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Neodvedení daně a podobné povinné platbyGarance

25.4.2022, Ing. Petr Píša, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trestný čin „Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby” (dále také „Neodvedení daní”) je hospodářským trestným činem a konkrétně náleží, jak z jeho názvu plyne, do skupiny daňových deliktů.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platbyGarance

22.4.2022, Ing. Petr Píša, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trestný čin označený jako „Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby” (dále jen „Zkrácení daně”) patří k hospodářským trestným činům, přičemž je jedním ze sedmi trestných činů daňových, poplatkových a devizových a zároveň nejstarším v trestním právu od…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny

10.3.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině a očekáváným vysokým počtem uprchlíků do České republiky se předpokládá, že řada obcí bude mít zájem řešit jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě zákona o místních poplatcích a jejich…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Stanovení sazby poplatku v rozdílné výši

3.9.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Může obec stanovit pro určité skupiny poplatníků sazbu místního poplatku ze psů v rozdílné výši? Do jaké výše by pak obec byla oprávněna zvýšit těmto poplatníkům sazbu za druhého a každého dalšího…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Elektronická písemnostGarance

11.8.2020, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronická písemnost je písemnost v jiné než materiální (listinné) podobě. Nejčastěji se bude jednat o formu digitální, která může vzniknout několika způsoby:

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2020Archiv

9.1.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako každoročně, tak i k datu 1. ledna 2020 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám, majícím přímý vliv na placení pojistného všemi skupinami plátců, kterými jsou:

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové novinky zvyšující příjmy státu od roku 2020

7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament schválil změny v daňových zákonech, které mají za cíl zvýšit příjmy veřejných rozpočtů. Novela č. 364/2019 Sb. byla zveřejněna 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti od 1. 1.…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Návrh zákona o digitální dani míří do Sněmovny

22.11.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda schválila návrh zákona o digitální dani, který reaguje na dynamický rozvoj služeb digitální ekonomiky a narovnává podmínky v českém daňovém prostředí.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Návrh daňových novinek zvyšujících příjmy státu

3.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda připravila návrh zákona, jehož cílem je změna některých zákonů v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

MF posílá do připomínkového řízení návrh zákona o digitální dani

15.7.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí odeslalo 4. 7. 2019 do vnějšího připomínkového řízení návrh digitální daně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Digitální daň ve výši 7 %

20.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí oznámilo svůj záměr během příštího roku zavést novou tzv. digitální daň.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vrácení části neoprávněně uplatněné vratkyArchiv

9.10.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po kontrole celního úřadu na vratku zelené nafty za rok 2015 musíme vrátit část neoprávněně uplatněné vratky + úroky z prodlení. Jak toto zaúčtovat? Jedná se o daňový nebo nedaňový…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Společenství vlastníků jednotek z pohledu daníZáznamArchiv

13.9.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:48

Ucelený rozbor povinností společenství vlastníků jednotek (SVJ) coby poplatníka daně z příjmů právnických osob a plátce (ve vztahu ke svým zaměstnancům) k daním z příjmů.

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Při operaci TROFI odhalili celníci a inspektoři nelegální obchod s tygry

23.8.2018, Zdroj: Celní správa České republiky

Zcela mimořádného úspěchu na poli potírání environmentální kriminality docílila Celní správa ČR spolu s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu záchytů exemplářů CITES totiž zaměřila celní správa pozornost i na tento druh…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vyměření místního poplatku za komunální odpad zemřelému poplatníkovi

8.6.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Správce poplatku vyměřil platebním výměrem místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl doručen poplatníkovi na adresu jeho trvalého pobytu marným uplynutím úložní doby…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

GDPR - Co je dobré vědět - 2. část - dokončeníArchiv

27.2.2018, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Elektronická komunikace - digitální budoucnostArchiv

16.5.2017, MvDR. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Motto: „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.” Elbert Hubbard

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ostatní daně a poplatkyGarance

17.6.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve prospěch tohoto účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 311 – Odběratelé, 315 – Ostatní pohledávky, 335 – Pohledávky za…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Senát schválil klíčovou regulaci hazardu

3.6.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Senát Parlamentu České republiky schválil zákon o hazardních hrách, který spolu s návrhem zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tvoří jeden funkční celek a představuje významný průlom v regulaci hazardu v České…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Úvěr ve společenství vlastníků jednotekArchiv

25.1.2016, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj dotaz se týká povinnosti splácet úvěr, který si plánuje vzít SVJ v 2016 na rekonstrukci domu (úvěr bez zástavy bytů). Pokud následně (např. v 2017) dojde ke změně vlastníka některého z bytů, je nový vlastník bytu povinen pokračovat ve splácení úvěru a bude…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výše zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2016Archiv

30.12.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních zákonných povinností podnikatelské sféry ve zdravotním pojištění je pravidelné měsíční placení záloh na pojistné, pokud není OSVČ od této povinnosti osvobozena. V roce 2016 tedy platí pro OSVČ v souvislosti s placením záloh následující…

Přístupné pro: Start | Práce a mzdy | Super

Stručné přehledy sazeb sociálního zabezpečení od 1. 1. 2016Archiv

28.12.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zpráva o vztazích mezi spojenými osobamiGarance

25.6.2015, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych Vás poprosit o odpověď, zda společnost, kde jsou tři společníci s rovným třetinovým podílem, má za povinnost sestavovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Základní registry veřejné správy

6.8.2012, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Základní registry jsou jedním ze základních pilířů eGovernmentu (elektronické veřejné správy).

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Občanský zákoník bude účinný od roku 2014

22.2.2012, Zdroj: Vláda

Prezident podepsal nový občanský zákoník. Od roku 2014 nahradí dosud platnou normu z 60. let.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nahrávám...
Nahrávám...