dnes je 7.7.2022

Ukazatele likvidity: běžná likviditaGarance

7.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele likvidity: běžná likvidita – ukazatel naznačuje, kolikrát jsou krátkodobé dluhy kryty oběžnými aktivy. Vypovídací schopnost běžné likvidity je závislá na struktuře a likvidnosti jednotlivých aktiv a také na odvětví, ve kterém účetní jednotka…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukazatele likvidityGarance

4.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele likvidity měří schopnost obchodní korporace dostát svým dluhům. Aby podnikala obchodní korporace solventní (tj. aby dokázal hradit dluhy v okamžiku jejich splatnosti), musí mít určitou část svých aktiv ve vysoce likvidní formě, tj. v takové formě,…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vláda zvýšila existenční a životní minimum

4.7.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukazatele kapitálového trhu: výplatní poměrGarance

3.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele kapitálového trhu: výplatní poměr je vztahem mezi dividendou na akcii a čistým ziskem na akcii. Fakticky tak naznačuje, kolik procent z čistého zisku je určeno k výplatě podílu na…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukazatele kapitálového trhu: poměr tržní ceny k zisku na akcii (P/E - Price/Earnings Ratio)Garance

2.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele kapitálového trhu: poměr tržní ceny k zisku na akcii (P/E – Price/Earnings Ratio) – ukazatel naznačuje dobu, za kterou se investorovi vrátí kapitál investovaný do nákupu akcií ve formě…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukazatele kapitálového trhu: dividenda na akcii (DPS - Dividend per Share)Garance

1.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele kapitálového trhu: dividenda na akcii (DPS – Dividend per Share) – ukazatel vyjadřuje poměr celkové výše podílu na zisku k počtu vydaných kmenových akcií.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál

1.7.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Zaměstnavatelům, kteří poskytují svým zaměstnancům náhradu mzdy za působení na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež, refunduje toto plnění Česká správa sociálního…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukazatele kapitálového trhu: čistý zisk na akcii (EPS - Earnings per Share)Garance

30.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele kapitálového trhu: čistý zisk na akcii (EPS – Earnings per Share) vyjadřuje poměr čistého zisku k počtu vydaných kmenových akcií.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukazatele kapitálového trhuGarance

29.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele kapitálového trhu – tyto sledují skuteční i potenciální investoři, akcionáři a burzovní obchodníci k ohodnocení minulé činnosti účetní jednotky a predikci jejího budoucího vývoje. Konečné hodnoty ukazatelů kapitálového trhu jsou výsledkem působení…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukazatele aktivity: obrat celkových aktivGarance

28.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele aktivity: obrat celkových aktiv je měřítkem celkového využití majetku účetní jednotky. Vyjadřuje poměr mezi tržbami a majetkem obchodní korporace.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukazatele aktivity: doba obratu dluhů (doba odkladu plateb)Garance

27.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele aktivity: doba obratu dluhů (doba odkladu plateb) vyjadřuje, za kolik dní účetní jednotka průměrně hradí své dluhy z obchodního styku. Pro potřeby výpočtu tohoto ukazatele by měly být zvlášť analyzovány krátkodobé dluhy a zvlášť dluhy…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Finanční správa zjednodušuje přihlášení pro zahraniční fyzické osoby do portálu MOJE daně

27.6.2022, Zdroj: Finanční správa

Uživatelé, kteří jsou držiteli přístupových údajů do datové schránky nebo zaručené identity (NIA) a dosud nemohli využívat služby daňové informační schránky plus (DIS+), protože nejsou evidováni v Registru obyvatel, budou mít nově možnost získat přístup do…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukazatele aktivity: doba obratu zásobGarance

26.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele aktivity: doba obratu zásob představuje průměrnou dobu, která uplyne mezi nákupem materiálu a prodejem výrobků. Vyjadřuje tedy počet dnů, po které jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Ideální je postupné snižování hodnoty ukazatele v…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukazatele aktivity: doba obratu pohledávek (doba inkasa)Garance

25.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele aktivity: doba obratu pohledávek (doba inkasa) vyjadřuje, za kolik dní průměrně dochází ke splácení pohledávek dlužníky. Je proto vhodné tento ukazatel porovnávat s nastaveným systémem doby určené pro úhradu vydaných faktur. Pro potřeby výpočtu…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukazatele aktivityGarance

24.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele aktivity informují, jak efektivně obchodní korporace hospodaří se svými aktivy. Má-li jich obchodní korporace více, než je třeba, vznikají mu zbytečné náklady, má-li jich málo, přichází o potenciální tržby. Vyjadřují se ve dvou formách – buď jako…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vláda schválila novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda 22. 6. 2022 schválila novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí z dílny Ministerstva financí.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

TCO (Total Cost of Ownership - celkové náklady vlastnictví)Garance

23.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

TCO (Total Cost of Ownership – celkové náklady vlastnictví) – jedná se o úhrn pořizovacích nákladů a provozních nákladů určitého aktiva.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Senát dal zelenou příspěvku 5 tisíc na dítě

23.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ke konečnému schválení jednorázového pětitisícového příspěvku na dítě chybí pouze podpis prezidenta.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Technicko-ekonomická studie (feasibility study)Garance

22.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technicko-ekonomická studie (feasibility study) je výsledkem předinvestiční etapy investičního rozhodování. Jedná se o detailní rozpracování technických, finančních a manažerských aspektů investičního projektu. Měla by obsahovat minimálně následující…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

TantiémaGarance

21.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tantiéma je výplata tantiém neboli podílů na zisku obchodní korporace je jednou z metod zainteresování členů představenstva či dozorčí rady obchodní korporace. Nevýhodou tantiém je skutečnost, že nejsou daňově účinnými náklady.…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Šek cestovníGarance

20.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Šek cestovní je cenný papír opravňující osobu v něm uvedenou přijmout určenou částku při jeho předložení k výplatě, a to za podmínek stanovených výstavcem cestovního šeku.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH u tankovacích karet

20.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Běžně zažitou praxi odvodu DPH při použití tankovacích karet znejistěl judikát Soudního dvora EU. Jeho dosah se zkoumá na úrovni expertních skupin Evropské komise.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

ŠekGarance

19.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz adresovaný osobě, u níž má výstavce šeku pohledávku, zaplatit určitou peněžitou částku osobě v šeku uvedené, nebo doručiteli šeku. Je vystavován na peněžní ústav, u něhož má výstavce…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

SWIFTGarance

18.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

SWIFT – jedná se o kód označení banky v komunikačním systému instituce SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Často jde v bankovnictví o označení BIC.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

SwapGarance

17.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Swap je pevným termínovaným kontraktem. Jedná se v podstatě o několikráte zopakovanou forwardovou operaci, kdy účetní jednotka platí fixně stanovené platby, za něž od druhé strany inkasuje platby neznámé, variabilní. V české praxi se lze nejčastěji setkat…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Konec falešných slev a vymyšlených recenzí?

17.6.2022, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer

Falešné slevové akce či podvodné spotřebitelské recenze na internetu by měla řešit novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Společnost s ručením omezenímGarance

16.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezením patří mezi kapitálové společnosti a vyznačuje se tím, že její společníci ručí za závazky této společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Společnost s ručením omezeným zakládá minimálně jedna osoba, přičemž minimální výše…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Poslanecká sněmovna schválila příspěvek 5 tisíc na dítě

16.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Už pouze souhlas Senátu a podpis prezidenta chybí k definitivnímu schválení jednorázového pětitisícového příspěvku na dítě.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Současná hodnota jednorázového vkladuGarance

15.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Současná hodnota jednorázového vkladu stanovuje, kolik bychom museli dnes uložit peněžních prostředků, abychom za určité časové období a při stanovené míře výnosnosti měli k dispozici požadovaný…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Máte v pořádku přiznanou silniční daň?

15.6.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa doporučuje poplatníkům silniční daně, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání k nákladním a přípojným vozidlům s největší povolenou hmotností 12 tun a více, aby si raději ověřili, zda z jejich strany nedošlo za zdaňovací období v letech…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Současná (vnitřní) hodnota dluhopisuGarance

14.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Současná (vnitřní) hodnota dluhopisu – jde o diskontaci budoucích peněžních toků z dluhopisu (kuponové platby a jmenovitá hodnota) k datu nákupu. Z finančního hlediska jde o maximální cenu dluhopisu, za kterou bychom byli ochotni dluhopis…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Současná hodnota anuityGarance

13.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Současná hodnota anuity vyjadřuje, jakou částku je třeba dnes investovat (uložit), abychom po určitý časový úsek inkasovali pravidelnou anuitní platbu při dané míře…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zákon k úlevám na podporu Ukrajiny vyšel ve Sbírce

13.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 128/2022 Sb. vyšel ve Sbírce zákonů zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Směrodatná odchylkaGarance

12.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

SměnkaGarance

11.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směnka je cenný papír, který ztělesňuje jednostranný slib či příkaz k bezvýhradné výplatě peněz. Podle osoby dlužníka rozlišujeme vlastní a cizí směnky.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

SkontoGarance

10.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skonto – jedná se obvykle o slevu za hotovostní úhradu, eventuálně o slevu při zaplacení faktury před lhůtou splatnosti.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Informace k novele zákona o dani silniční - podrobně

10.6.2022, Zdroj: Finanční správa

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále "novela"), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Skladištní listGarance

9.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skladištní list je cenný papír, který může být vydán jako potvrzení o převzetí věci ke skladování na základě smlouvy o skladování. Jedná se o cenný papír znějící buď na doručitele, případně na jméno. Jde-li o cenný papír na jméno, potom jej může oprávněná…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Odpovědi na nejčastější otázky ohledně příspěvků na děti

9.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kterých dětí se příspěvek týká? Co všechno se započítává do rozhodných příjmů domácností? Proč je příjmová hranice rodiny nastavena právě na milion hrubého? A mnoho dalších otázek, na které najdete odpovědi v tomto…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Více než 4 miliardy korun na podporu digitalizace podniků

9.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Sanace (restrukturalizace)Garance

8.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sanace (restrukturalizace) je souborem opatření přijímaných ze strany vedení obchodní korporace, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity obchodní korporace.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Rubopis (indosament)Garance

7.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rubopis (indosament) je písemný projev vůle, kterým dosavadní držitel cenného papíru projevuje vůli jej převést na jinou osobu. Tento se obvykle zapisuje na rubovou stranu listiny.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

RozvahaGarance

6.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvaha je stavový účetní výkaz poměřující majetek (aktiva) a zdroje krytí (pasiva). Majetek obchodní korporace členíme na stálá aktiva (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek) a oběžný majetek (zásoby, pohledávky,…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Prominutí DPH na plyn a elektřinu nekrátí práva odběratelů

6.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost na plošné prominutí DPH u plynu a elektřiny v závěru roku 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Roční průměrné provozní náklady (ekvivalent ročních nákladů)Garance

5.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Roční průměrné provozní náklady (ekvivalent ročních nákladů) jsou nákladovým kritériem vycházejícím z hodnoty investice a roční výše provozních nákladů (vyjma odpisů). Za předpokladu prodeje investice na konci doby životnosti je třeba propočet upravit o…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Riziko úvěrovéGarance

4.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Riziko úvěrové je takové riziko, že jedna strana finančního nástroje způsobí finanční ztrátu druhé straně nesplněním svého dluhu.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Riziko úrokovéGarance

3.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Riziko úrokové je takové riziko, že se reálná hodnota budoucích toků z finančního nástroje bude měnit v důsledku změn tržních úrokových sazeb.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

K nové daňové legislativě - o zákonu č. 128/2022 Sb.

3.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů byl v částce 64 zveřejněn zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Riziko tržníGarance

2.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Riziko tržní je takové riziko, že se bude reálná hodnota budoucích toků plynoucích z držení finančního nástroje měnit v důsledku změn tržních cen. Členíme jej na riziko měnové, úrokové a jiné…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Rodiny dostanou 5 tisíc na dítě, zjednoduší se příspěvek na bydlení

2.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příspěvek ve výši 5 tisíc korun pro rodiny, zjednodušení administrace příspěvku na bydlení, podpora částečných úvazků, pružnější možnosti čerpání rodičovského příspěvku a lepší podpora pěstounů. Tyto návrhy legislativních úprav schválila vláda 1. 6.…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nahrávám...
Nahrávám...