dnes je 25.5.2024

Kolektivní smlouvaGarance

11.3.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 278-280 ZP Právo zaměstnanců na informace a projednáníGarance

1.1.2024, Mgr. Pavel Knebl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Ukončení činnosti odborové organizace u zaměstnavateleGarance

15.6.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Zaměstnavatelé a odborové organizaceGarance

7.9.2022, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Pravidla pro spolupráci s odborovou organizacíGarance

22.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ................................... (název a sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 320-324 ZP Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazíchGarance

22.1.2021, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Program zaměstnanosti Antivirus a připravovaný KurzarbeitZáznamArchiv

10.12.2020, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:30

Seminář bude zaměřen v prvé řadě na fungování cíleného programu k podpoře zaměstnanosti „Antivirus“. Dosavadní režimy A a B byly prodlouženy do konce roku 2020, přibyl nový režim Antivirus A Plus. Obsahem semináře budou podmínky pro vznik práva na…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Nenárokové mzdové složky: správný postup při poskytováníZáznamArchiv

18.11.2020, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:34

Seminář bude zaměřen na nenárokové (pohyblivé) mzdové složky, které mohou zaměstnavatelé využívat při tvorbě systému odměňování. Zaměstnavatelé v soukromém sektoru mají při nastavování systému odměňování poměrně široké pole působnosti. Mohou upravovat různě…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 23 ZP Obsah, smluvní strany a typy kolektivních smluvGarance

1.7.2020, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Zpracování osobních údajů v personální praxi a monitoring zaměstnancůZáznamGarance

8.6.2020, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:29:58

Získání orientace v uplatnění pravidel ochrany a zpracování osobních údajů při vedení personální a mzdové agendy a řízení lidských zdrojů. Každý zaměstnavatel je správcem osobních údajů, zpracování osobních údajů je nedílnou součástí personální a mzdové…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Působení odborové organizace u zaměstnavateleGarance

28.2.2020, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí vyslovil poměrně neočekáváný právní názor k okamžiku, ve kterém odborová organizace začíná působit u zaměstnavatele. V tomto článku se tak podíváme na příslušnou právní úpravu a také na to, jaké má výše uvedené…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Aktuality v oblasti rozvázání pracovního poměruZáznamArchiv

22.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:33:23

Seminář je zaměřen na složitější problematiku rozvázání pracovního poměru. Důraz bude kladen na aktuální výsledky soudní rozhodovací činnosti. Prostřednictvím výsledků soudních sporů lze mimo jiné poznat chyby, kterých se dopustili jiní zaměstnavatelé, a…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Právo | Super

§ 288-299 ZP Přístup k nadnárodním informacímGarance

25.7.2017, Mgr. Pavel Knebl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 287 ZP Právo odborové organizace na informace a projednáníGarance

24.7.2017, Mgr. Pavel Knebl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 286 ZP Působnost odborové organizaceGarance

21.7.2017, Mgr. Pavel Knebl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 281-285 ZP Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práciGarance

20.7.2017, Mgr. Pavel Knebl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 276-277 ZP Základní ustanovení k informování zaměstnancůGarance

18.7.2017, Mgr. Pavel Knebl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Kolektivní smlouva a vnitřní předpis - vzájemný vztah a existence u jednoho zaměstnavateleGarance

24.6.2016, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Platnost kolektivní smlouvy na všechny zaměstnanceGarance

12.2.2016, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Vnitřní předpisy, kolektivní smlouva, pracovní řádArchiv

27.11.2015, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Odměna za odpracované rokyArchiv

15.6.2015, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 99 ZP Projednání hromadné úpravy pracovní doby s odboryGarance

22.4.2015, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 29 Seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvouGarance

22.7.2014, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 26 Účinnost kolektivních smluvGarance

21.7.2014, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 24 Jednatelské oprávnění odborových organizací a jejich pluralitaGarance

1.4.2014, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 22 Právo uzavírat kolektivní smlouvy za zaměstnanceGarance

1.4.2014, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 28 Použitelnost ustanovení občanského zákoníku pro kolektivní smlouvyGarance

8.1.2014, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 27 Bezpředmětnost podnikové kolektivní smlouvyGarance

7.1.2014, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 25 Závaznost kolektivní smlouvy a právo zaměstnanců podávat podněty ke kolektivnímu vyjednáváníGarance

1.1.2014, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Zaměstnanecké neplechy - stávkování zaměstnancůGarance

4.6.2013, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z nejvýznamnějších práv, které je obecně přiznáváno zaměstnancům, je právo sdružovat se za účelem ochrany svých hospodářských a sociálních zájmů, garantované přímo Listinou základních práv a svobod („Listina”). S tím přímo souvisí další…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Benefity zaměstnancům z pohledu ZDP

27.12.2012, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Opuštění pracoviště v době přestávky na oběd

7.9.2012, JUDr. Vladimír Treybal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnanec opustit pracoviště a dojít si v době přestávky na oběd?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukončení pracovního poměru se členem odborové organizaceArchiv

15.4.2012, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předsedkyně naší místní odborové organizace použila služební vozidlo společnosti, které během neschválené služební cesty poškodila. Protože se jednalo v šestiměsíční době o další porušení pracovněprávních povinností dané zaměstnankyně, byla jí dána…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Spolupráce s odborovou organizacíGarance

13.1.2012, JUDr. Vladimír Treybal, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, platí pro něj povinnost projednávat s ní veškerá opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas a noční práce se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (§ 99). …

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

„Euronovela“ zákoníku práceArchiv

15.6.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důvodem předložení harmonizační novely zákoníku práce (tzv. „euronovely), je především povinnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES, o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Účast odborové organizace při rozvázání pracovního poměruGarance

15.10.2010, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborová organizace se účastní na rozvázání pracovního poměru zaměstnavatele ve dvou formách. Nejdůležitější je spolurozhodování při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením, jestliže jde o člena orgánu odborové organizace,…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE VŮČI ODBOROVÉ ORGANIZACIArchiv

2.12.2009, JUDr. Petra Sochorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní vztahy mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem jsou upraveny především následujícími právními předpisy:

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Účast odborové organizace při převáděníArchiv

22.1.2008, JUDr. Josef Hochman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účast příslušné odborové organizace přichází v úvahu jen tehdy, když zaměstnavatel převedl zaměstnance na jinou práci v rozporu se sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě a zaměstnanec s tímto postupem nesouhlasil. K provedení tohoto převedení je…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

StávkaGarance

10.11.2006, JUDr. Vladimír Treybal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stávka není typickou překážkou v práci, má však některé shodné znaky – jde o částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci, takže ji lze považovat za určitou překážku v práci na jejich straně. Na rozdíl od ostatních případů nejde však o překážku…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super
Nahrávám...
Nahrávám...