Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

051 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek

21.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

051 – Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení DNM, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) – doplatek, vrácení. Účtování záloh (závdavků) včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací


§ 24–27 ZoÚ, § 6, § 47 vyhlášky, ČÚS 013, 019

Rozvaha: Aktiva: B.I.5.1. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku byla poskytnuta záloha (závdavek) podle smlouvy s dodavatelem a zaúčtována na základě:    Závdavek – podrobněji poznámky pod účtem. Chybou je, pokud ÚJ účtují všechny zálohy na účet 314 a nerozlišují zálohy provozní (účet 314), zálohy na zásoby (účty 151–153) nebo zálohy na dlouhodobý majetek (účty 051–053).  
a) výpisu z peněžních prostředků na účtech  051  221   
b) výpisu z úvěrového účtu krátkodobého  051  231   
c) výpisu z úvěrového účtu dlouhodobého  051  461   
d) výdajového pokladního dokladu  051  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
2.  PF,
VZ  
Zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) s přijatou dodavatelskou fakturou po splnění dodávky, smlouvy  321,
479  
051   
3.  BÚ,
P  
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) při nesplnění dodávky  211,
221  
051  Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku § 1808 až § 1809 NOZ.  
4.  BÚ,
P,
PF  
Rozdíl ze zúčtování zálohy (závdavku):     
a) doplatek podle výpisu z  peněžních prostředků na účtech, z pokladny  321  221,
211  
Záloha byla poskytnuta v menší částce než částka na přijaté faktuře.  
b) doplatek z úvěru  321  231,
461