Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

052 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek

21.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

052 – Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení DHM, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) – doplatek, vrácení. Účtování záloh (závdavků) včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací


§ 24–27 ZoÚ, § 7, § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017

Rozvaha: Aktiva: B.II.5.1. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku byla poskytnuta záloha (závdavek) podle smlouvy s dodavatelem a zaúčtována na základě:    Závdavek – podrobněji viz poznámky pod účtem 051. *)  
a) výpisu z  peněžních prostředků na účtech  052  221   
b) výpisu z úvěrového účtu krátkodobého  052  231   
c) výpisu z úvěrového účtu dlouhodobého  052  461   
d) výdajového pokladního dokladu  052  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
2.  VZ,
PF  
Zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) s přijatou dodavatelskou fakturou po splnění dodávky, smlouvy  321,
479  
052   
3.  BÚ,
P  
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) při nesplnění dodávky  211,
221  
052  Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku § 1808 až § 1809 NOZ.  
4.  BÚ,
P  
Rozdíl ze zúčtování zálohy (závdavku):