Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

053 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek

22.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

053 – Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení dlouhodobého finančního majetku, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) – doplatek, vrácení.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly.


§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.7.2. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Na pořízení dlouhodobého finančního majetku byla poskytnuta záloha (závdavek) podle smlouvy s dodavatelem a zaúčtována na základě:    Závdavek – podrobněji u poznámek k účtu 051.  
a) výpisu z peněžních prostředků na účtech  053  221   
b) výpisu z úvěrového účtu krátkodobého  053  231   
c) výpisu z úvěrového účtu dlouhodobého  053  461   
d) výdajového pokladního dokladu  053  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
2.  PF,
VZ  
Zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) s přijatou dodavatelskou fakturou po splnění dodávky, smlouvy  321,
479  
053