dnes je 11.7.2020

Input:

061 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

29.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.19 061 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Ing. Jozef Pohlod

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  061 701 
Zaradenie podielových cenných papierov (akcií, príp. dočasných listov), podielov, členských podielov v dcérskej účtovnej jednotke do dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene  061 043 
Obstaranie akcii v dcérskej účtovnej jednotke výmenou dlhopisov za akcie  061 065, 256 
Vyhlásenie dočasných listov alebo akcií v dcérskej účtovnej jednotke za neplatné v prípade, že upisovateľ akcií nesplatil emisný kurz akcii v stanovenom termíne:    
  • suma dočasných listov alebo akcií vyhlásených za neplatné

 
- 061 
  • zánik záväzku z upísaných akcií

 
367 - 
  • nárok akcionára na vrátenie sumy za upísané akcie (účtované ako pohľadávka)

 
378 - 
Predaj akcii a podielov v dcérskej účtovnej jednotke:    
  • úbytok podielových cenných papierov a podielov

 
561 061 
  • zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín pre predaji zaúčtovaného na účte 415 (do 31. 12. 2009)

 
  
a) pasívneho  415 668 
b) aktívneho  568 415 
  • tržba z predaja

 
378 665 
Zúčtovanie akcií a podielov v dcérskej účtovnej jednotke pri likvidácii účtovnej jednotky:    
  • úbytok akcií a podielov

 
568 061 
  • zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín pri likvidácii, ak je zaúčtovaný na účte 415 (do 31. 12. 2009):

 
  
a) pasívneho  415 668 
b) aktívneho – podiel na likvidačnom zostatku  568 415 
  • podiel na likvidačnom zostatku

 
378 665 
Zvýšenie hodnoty podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke pri oceňovaní metódou vlastného imania  061 414 
Zrušenie zvýšenia hodnoty podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke pri oceňovaní metódou vlastného imania pri ich predaji alebo inom úbytku  414 061 
Zníženie hodnoty podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke pri oceňovaní metódou vlastného imania  414 061