Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

073 - Oprávky k softwaru

28.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

073 – Oprávky k softwaru

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Vymezení softwaru je uvedeno u účtu 013. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání softwaru.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody


§ 28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR, KDP

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.I.2.1. – Software (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Účetní odpisy softwaru  551  073  Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem – § 28 odst. 6 ZoÚ.
Daňové odpisy – § 32a ZDP.  
2.  VZ  Odpis zůstatkové ceny softwaru při jeho vyřazení z důvodu nepotřebnosti  551  073   
3.  VZ  Jednorázový odpis zůstatkové ceny při vyřazení softwaru:     
a) prodejem  541  073   
b) chybějícího  549  073  § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP