Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

075 - Oprávky ke goodwillu

15.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

075 – Oprávky ke goodwillu

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Vymezení goodwillu je uvedeno u účtu 015. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu zjištění goodwillu.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody


§ 28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.I.3. – Goodwill (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Účetní odpisy goodwillu:    Rovnoměrné do 60 měsíců, maximálně do 120 měsíců.  
a) kladného goodwillu  557  075  § 23 odst. 15 ZDP
§ 25 odst. 1 písm. zi) ZDP