Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Vymezení pěstitelských celků trvalých porostů je uvedeno u účtu 025. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání pěstitelských celků trvalých porostů.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody


§ 28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.II.4.1. – Pěstitelské celky trvalých porostů (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Účetní odpisy pěstitelských celků trvalých porostů  551  085  Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 ZoÚ
Daňové odpisy: § 30–32 ZDP 
2.  VZ  Odpis účetní zůstatkové ceny pěstitelských celků trvalých porostů při jejich vyřazení v důsledku nepotřebnosti, s případnou likvidací  551  085   
3.  VZ  Jednorázový odpis zůstatkové ceny při vyřazení pěstitelských celků trvalých porostů:     
a) prodejem  541  085