dnes je 15.12.2019
Input:

§ 108a Ručení oprávněného příjemce

6.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.1080001
§ 108a Ručení oprávněného příjemce

Ing. Olga Hochmannová

§ 108a

Ručení oprávněného příjemce

 1. (1) Oprávněný příjemce, kterému vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit v souvislosti s přijetím vybraných výrobků z jiného členského státu, ručí za nezaplacenou daň z dodání tohoto zboží třetí osobě osobou, která toto zboží pořídila z jiného členského státu, ledaže prokáže, že přijal veškerá opatření, která od něj mohou být rozumně požadována, aby ověřil, že daň bude osobou, která toto zboží pořídila, řádně zaplacena.
 2. (2) Oprávněný příjemce ručí za nezaplacenou daň pouze do výše daně vypočtené ze základu daně odpovídajícího ceně obvyklé včetně spotřební daně.
 3. (3) Správce daně může oprávněného příjemce vyzvat k prokázání, že přijal veškerá opatření podle odstavce 1 .
 4. (4) Oprávněný příjemce může využít zvláštní způsob zajištění daně; využije-li oprávněný příjemce této možnosti, hledí se pro účely zvláštního způsobu zajištění daně na
  1. oprávněného příjemce jako na příjemce zdanitelného plnění,

  2. osobu, která pořídila zboží z jiného členského státu, které podléhá spotřební dani, a která dodala toto zboží třetí osobě, jako na poskytovatele zdanitelného plnění.

 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 109a

Směrnice Rady 2006/112/ES čl. 205

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

V § 108a je novelou stanoven institut ručení oprávněného příjemce za daň nezaplacenou z dodání výrobků podléhajících spotřební dani.

K § 108a odst. 1 a odst. 3

Jedná se o ručení oprávněného příjemce v souvislosti s pořízením výrobků podléhajících spotřební dani z jiného členského státu a jejich a následným dodáním třetí osobě v tuzemsku. Oprávněným příjemcem je osoba ve smyslu zákona o