dnes je 11.7.2020

Input:

§ 108a ZDPH Ručení oprávněného příjemce

2.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.1080001
§ 108a ZDPH Ručení oprávněného příjemce

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 109a – Zvláštní způsob zajištění daně

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES čl. 205

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

V § 108a je novelou stanoven institut ručení oprávněného příjemce za daň nezaplacenou z dodání výrobků podléhajících spotřební dani.

K § 108a odst. 1 a odst. 3

Jedná se o ručení oprávněného příjemce v souvislosti s pořízením výrobků podléhajících spotřební dani z jiného členského státu a jejich následným dodáním třetí osobě v tuzemsku. Oprávněným příjemcem je osoba ve smyslu zákona o spotřebních daních, která je oprávněna přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. Tento oprávněný příjemce ručí správci daně za daň z přidané hodnoty, která nebyla osobou, která pořídila toto zboží z jiného členského státu zaplacena správci daně při dodání tohoto zboží třetí osobě.

Ručení se na oprávněného příjemce nevztahuje, pokud si