dnes je 13.11.2019
Input:

112/2016 Sb., Zákon o evidenci tržeb, ve znění účinném k 1.5.2020

č. 108/2016 Sb.
[zrušeno č. 26/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2016
o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Ministerstvo financí stanoví podle § 13d odst. 6 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 105/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady.
§ 2
Vyňaté účty
Vyňatým účtem je
a) důchodové spoření účastníka podle zákona upravujícího důchodové spoření,
b) penzijní připojištění