dnes je 19.7.2019
Input:

§ 116 DŘ

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.7.2.8
§ 116 DŘ

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související k § 116 DŘ

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 113 odst. 1 – Postup správce daně prvního stupně
Komentář

Komentář k § 116 DŘ

Odstavec 1 vymezuje tři možnosti rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání proti rozhodnutí správce daně:

  • odvolací orgán napadené rozhodnutí změní,

  • odvolací orgán napadené rozhodnutí zruší a zastaví řízení,

  • odvolací orgán zamítne odvolání a potvrdí napadené rozhodnutí.

Podle odstavce 2 je odvolací orgán povinen své rozhodnutí o odvolání odůvodnit. V odůvodnění svého rozhodnutí o odvolání se musí odvolací orgán vypořádat se všemi důvody, v nichž odvolatel