Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

124 - Mladá a ostatní zvířata (při způsobu A účtování zásob)

20.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

124 – Mladá a ostatní zvířata (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se zachycují mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazována jako dospělá zvířata (účet 026), materiál (účet 112) nebo zboží (účet 132).

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.4. – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  S,
PF  
a) Přírůstek zásob zvířat – současně s náběhem nákladů, narození zvířete  124  584  Zvířata vlastního odchovu (příchovky) vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou v případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady.  
b) Nákup od dodavatele  124  321  Nakoupená zvířata se oceňují pořizovací cenou.  
2.  S  Přírůstek zásob zvířat – získaných darem  124  648  Ocenění reprodukční pořizovací cenou. ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.  
3.  S  Přírůstek zvířat při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  124  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
4.  S  Přírůstek zásob zvířat – převedením z osobního užívání indivi­duálního podnikatele do podnikání  124  491   
5.  S  Úbytek zvířat při prodeji, přeřazení zvířete do dospělých zvířat (026)  584  124   
6.  S  Změna vnitropodnikových cen (vyúčtování rozdílů):     
a) zvýšení cen  124  584   
b) snížení cen  584  124   
7.  S  Vyúčtování rozdílů ze změny metody ocenění:      
a) zvýšení cen  124  427  Změna metody oceňování se účtuje k prvnímu dni nového účetního období.
§ 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 13) a § 23 odst. 3 písm. b) [bod 6] *)  
b) snížení cen  427  124   
8.  S  Vyúčtování výsledků inventarizace: