Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

131 - Pořízení zboží (při způsobu A účtování zásob)

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

131 – Pořízení zboží (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet se užívá při účtování o zásobách zboží průběžným způsobem A. Zachycuje se na něm cena pořízení zboží a vedlejší náklady s pořízením související, které se stávají součástí pořizovací ceny zboží. Převzetí zboží na sklad nebo do prodejny se účtuje až v pořizovací ceně, popř. ve vlastních nákladech nebo v reprodukční pořizovací ceně. Jako zboží se účtují hmotné movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje, dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat. Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody, Vzájemné zúčtování


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, 019

JUD

Jde o kalkulační účet, který nemá ke konci rozvahového dne zůstatek.

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF  Pořízení zboží na základě dodavatelské faktury  131  321  Zásoby zboží se oceňují podle § 25 ZoÚ§ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pořizovacími cenami nebo reprodukčními pořizovacími cenami.  
2.  P  Pořízení zboží za hotové  131  211   
3.  PF,
P  
Náklady související s pořízením zboží, které jsou součástí pořizovací ceny:      
a) externí doprava, provize, pojistné  131  321,
211  
Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.  
b) clo  131  379   
c) DPH u neplátce  131  321