Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

153 - Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží

5.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

153 – Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení zboží, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) – doplatek, vrácení. DPH u záloh (závdavků) není na tomto účtu řešena. Účtování záloh (závdavků) včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací, Vzájemné zúčtování


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 006, 007, 015, 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.5. – Poskytnuté zálohy na zásoby

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Na pořízení zboží byla poskytnuta záloha (závdavek) podle smlouvy s dodavatelem a zaúčtována na základě:    Závdavek – podrobněji viz účet 151.  
a) výpisu z  účtu peněžních prostředků  153  221   
b) výpisu z úvěrového účtu krátkodobého  153  231   
c) výpisu z úvěrového účtu dlouhodobého  153  461   
d) výdajového pokladního dokladu  153  211   
2.  VZ,
PF  
Zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) s přijatou dodavatelskou fakturou po splnění dodávky, smlouvy  321,
479  
153   
3.  P,
BÚ  
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) při nesplnění dodávky  211,
221  
153  Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku (§ 1808–1809 NOZ).  
4.  BÚ,
P  
Rozdíl ze zúčtování zálohy (závdavku):