Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 160 DŘ Lhůta pro placení daně

17.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.5.1.12
§ 160 DŘ Lhůta pro placení daně

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související k § 160 DŘ

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 153 odst. 4 – Nedoplatek
    • - § 156 odst. 6 – Posečkání
Komentář

Komentář k § 160 DŘ

Odstavec 1 upravuje základní šestiletou délku subjektivní lhůty pro placení daně, jejíž počátek běhu se odvozuje ode dne splatnosti daně, popřípadě od náhradního dne splatnosti. Po marném uplynutí lhůty pro placení daně nelze již nedoplatek vybrat ani vymáhat a tento nedoplatek podle ustanovení § 153 odst. 4 DŘ zaniká.

Podle odstavce 2 se běh lhůty pro placení daně přerušuje, pokud byl správcem daně před jejím uplynutím učiněn úkon podle následujícího odstavce 3, a běží znovu ode dne, v němž byl tento úkon učiněn.

V odstavci 3 jsou taxativně vymezeny úkony, které podle odstavce 2 přerušují běh lhůty pro placení daně. Od 1. 7. 2017 je mezi těmito úkony uvedeno i oznámení rozhodnutí, kterým se mění stanovená doba