182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění účinném k 1.1.2017

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Archiv
Vztahuje se k územní působnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

 • A
 • A

182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném k 1.1.2017

č. 182/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. března 2006
o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
312/2006 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 21 odst. 2 písm. a), § 84 odst. 1, § 139 odst. 1 písm. h), § 247 písm. b), § 365 odst. 3, § 366 odst. 1 písm. b)
108/2007 Sb.
(k 11.5.2007)
mění § 434 - posouvá počátek účinnosti
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 73 novelizačních bodů
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 59 odst. 2, § 295 odst. 2 písm. a) a § 330 odst. 5, ruší poznámky č. 14 a 15
ÚZ 56/2008 Sb.
 
 
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění v § 77 odst. 1, § 78 odst. 1, § 79 odst. 1 a 2
458/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 101 odst. 1 vkládá větu
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 77 odst. 1, § 79 odst. 1 a 2; ruší v § 77 odst. 3
nález ÚS
163/2009 Sb.
(k 9.6.2009)
v § 394 odst. 2 ruší část věty za středníkem
217/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění; celkem 40 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
217/2009 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 98 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 88 odst. 2
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
vkládá v § 35 nový odst. 3
nález ÚS
241/2010 Sb.
(k 1.4.2011)
ruší v § 192 odst. 1 větu první;
(před nabytím účinnosti byl § 192 změněn zák. č. 69/2011 Sb.)
nález ÚS
260/2010 Sb.
(k 10.9.2010)
v § 399 odst. 2 ruší část věty za středníkem
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 366
69/2011 Sb.
(k 31.3.2011)
mění § 14 odst. 2, § 16, § 51, § 137, § 160 odst. 3, § 161, § 178, § 179, § 192, § 198, § 199, § 200, § 201, § 202, § 336, § 394 odst. 2, § 410 odst. 2, § 431; nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 102 odst. 1 písm. c), § 139 odst. 1 písm. c), § 169 odst. 1 písm. c), § 266 odst. 1 písm. n)
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 254, § 345 odst. 1
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší v § 6 odst. 1 písm. g)
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 97 odst. 2
334/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění, celkem 20 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 109 odst. 1 písm. c), § 267, § 285 odst. 1 písm. a) a § 411 odst. 1; nové přechodné ustanovení
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 168 odst. 2 písm. e) a § 170 písm. d)
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 167, § 173 odst. 1, § 227, § 248 odst. 2, § 283 a § 305 odst. 2
185/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 24 odst. 2, § 25, § 28, § 29 odst. 2, § 31, § 32 odst. 2, § 313 odst. 2
294/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 248 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 písm. k), § 6, § 367, § 368, § 370, § 376 a § 377; vkládá nové § 368a až 368e, § 374 a 374a
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 168 odst. 2 písm. e)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 97 odst. 2 a 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů,
b) oddlužení dlužníka.
§ 2
Vymezení některých základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení,
b) insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá insolvenční řízení,
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Největší on-line knihovna v ČR
Týdenní DU zpravodajství
 +420 222 539 333  duprofi@du.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 20 000 dokumentů z oblasti daní, účetnictví,
  personalistiky a mezd
 • 220 - 260 nových garantovaných článků
  každý měsíc
 • Více než 500 právních předpisů
 • Garance aktuálnosti a správnosti
 • On-line semináře zdarma
 • Možnost získání Certifikátu celoživotního
  vzdělávání
 • Bezplatný odpovědní servis
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: