dnes je 26.3.2019
Input:

187/2016 Sb., Zákon o dani z hazardních her, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 187/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. května 2016
o dani z hazardních her
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
298/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 9 odst. 2 písm
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DAŇ
§ 1
Poplatník daně
Poplatníkem daně z hazardních her je
a) držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo
b) ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení.
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud
a) je k provozování této hry potřeba základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
b) tato hra má být podle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.
(2) V případě sdílené loterie se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny.
(3) V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž provozování pro tuto osobu.
§ 3
Základ daně
(1) Základem daně je součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher
a) z loterie v případě dílčí daně z loterií,
b) z kursové sázky v případě dílčí daně z kursových sázek,
c) z totalizátorové hry v případě dílčí daně z totalizátorových her,
d) z binga v případě dílčí daně z bing,
e) z technické hry v případě dílčí daně z technických her,
f) z živé hry v případě dílčí daně z živých her,
g) z tomboly v případě dílčí daně z tombol a
h) z turnaje malého rozsahu v případě dílčí daně z turnajů malého rozsahu.
(2) Dílčí základ daně v případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, tvoří součin
a) částky, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, a
b) poměru úhrnu přijatých a nevrácených vkladů od účastníka hazardní hry a úhrnu všech přijatých a nevrácených vkladů.
(3) Hodnota nepeněžních vkladů a výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.
§ 4
Sazba daně
Sazba daně z hazardních her činí
a) 23 % pro dílčí základ daně z loterií,
b) 23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek,
c) 23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her,
d) 23 % pro dílčí základ daně z bing,
e) 35 % pro dílčí základ daně z technických her,
f) 23 % pro dílčí základ daně z živých her,
g) 23 % pro dílčí základ daně z tombol a
h) 23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.
§ 5
Výpočet daně
(1) Daň z hazardních her se vypočte jako součet dílčích daní.
(2) Dílčí daň se vypočte jako součin dílčího základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a