dnes je 28.5.2023

Input:

187/2016 Sb., Zákon o dani z hazardních her, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 187/2016 Sb., Zákon o dani z hazardních her, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 26. května 2016
o dani z hazardních her
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
298/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 9 odst. 2
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 3 a § 8; nová přechodná ustanovení
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 4 písm. a); nové přechodné ustanovení
283/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 12
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DAŇ
§ 1
Poplatník daně
Poplatníkem daně z hazardních her je
a)  držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo
b)  ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení.
§ 2
Předmět daně
(1)  Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud
a)  je k provozování této hry potřeba základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
b)  tato hra má být podle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.
(2)  V případě sdílené loterie se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny.
(3)  V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž provozování pro tuto osobu.
§ 3
Základ daně
(1)  Základem daně je součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje součet úhrnu vyplacených výher a úhrnu vrácených vkladů
a)  z loterie v případě dílčí daně z loterií,
b)  z kursové sázky v případě dílčí daně z kursových sázek,
c)  z totalizátorové hry v případě dílčí daně z totalizátorových her,
d)  z binga v případě dílčí daně z bing,
e)  z technické hry v případě dílčí daně z technických her,
f)  z živé hry v případě dílčí daně z živých her,
g)  z tomboly v případě dílčí daně z tombol a
h)  z turnaje malého rozsahu v případě dílčí daně z turnajů malého rozsahu.
(2)  Dílčí základ daně v případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, tvoří rozdíl
a)  součinu
1.  částky, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, a
2.  poměru úhrnu přijatých vkladů od účastníka hazardní hry a úhrnu všech přijatých vkladů a
b)  úhrnu vkladů vrácených účastníkovi hazardní hry.
(3)  Z každého turnaje živé hry se při určení základu daně z hazardních her zohlední v součtu za všechna zdaňovací období pouze vyplacené výhry do výše 95 % přijatých vkladů do tohoto turnaje.
(4)  Hodnota nepeněžních vkladů a výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.
(5)  Pro účely základu daně z hazardních her se pro přepočet cizí měny na českou měnu použije způsob určení kurzu podle zákona upravujícího daně z příjmů.
§ 4
Sazba daně
Sazba daně z hazardních her činí
a)  35 % pro dílčí základ daně z loterií,
b)  23 % pro dílčí základ daně z kursových
Nahrávám...
Nahrávám...