Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

195 - Opravná položka ke zvířatům

11.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

195 – Opravná položka ke zvířatům

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění zásob. Tvorba i zúčtování, rozpuštění opravných položek se účtuje souvztažně s účty nákladů. Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předpokládaná rizika a možné ztráty, jež se týkají majetku a dluhů a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky.

Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty zásob. Tvorba opravných položek k zásobám není daňově účinným nákladem.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady