Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

197 - Opravná položka k poskytnutým zálohám (závdavkům) na zásoby

11.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

197 – Opravná položka k poskytnutým zálohám (závdavkům) na zásoby

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění pohledávek z titulu poskytnutých záloh na zásoby. Tvorba i zúčtování, rozpuštění opravných položek se účtuje souvztažně s účty nákladů. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty zásob. Tvorba opravných položek k zálohám na zásoby není daňově účinným nákladem.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody, Zásady pro tvorbu a použití opravných položek, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, DPH – účtování o zálohách a závdavcích


§ 24 až § 27,