dnes je 9.5.2021

Input:

§ 21g ZDP Minimální a průměrná mzda

15.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.4.2
§ 21g ZDP Minimální a průměrná mzda

Ing. Miloš Hovorka

Úplné znění

Ustanovení související k § 21g ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • § 4 odst. 1 písm. h) – Limit pro osvobození starobního důchodu od daně

  • § 16b – Zdaňovací období daně z příjmů fyzických osob

  • § 35bb – Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

  • § 35c odst. 4 – Limit příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy pro uplatnění daňového bonusu

  • § 35d odst. 4 – Limit alespoň poloviny minimální mzdy pro uplatnění měsíčního daňového bonusu

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 111 odst. 2 – Zmocnění pro vládu stanovit minimální mzdu nařízením vlády

 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

  • § 2 – Základní sazba minimální mzdy

Komentář

Komentář k § 21g odst. 1 ZDP

V tomto ustanovení je definováno, co se rozumí minimální mzdou pro účely daní z příjmů.

Z této definice vyplývá, že na základě nařízení vlády č. 487/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., účinného dnem 1. ledna 2021 se rozumí pro rok 2021 pro účely daní z příjmů minimální mzdou částka ve výši 15 200 Kč.

Automatické dopady z hlediska daně z příjmů jsou následující:

 • limit pro osvobození starobního důchodu podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP činí za rok 2021 547 200 Kč (36násobek minimální mzdy),

 • sleva podle § 35bb ZDP za umístění dítěte v předškolním zařízení – za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy tj. do výše 15 200 Kč,

 • daňový bonus může podle § 35c odst. 4 ZDP uplatnit poplatník, který v roce 2021 měl v tomto ustanovení vymezený příjem alespoň ve výši 91 200 Kč (šestinásobek minimální mzdy),

 • počínaje měsícem leden 2021 vzniká podle § 35d odst. 4 ZDP poplatníkovi

Nahrávám...
Nahrávám...