Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

231 - Krátkodobé úvěry

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

231 – Krátkodobé úvěry

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účtuje se zde o krátkodobých úvěrech poskytnutých bankami, spořitelními a úvěrními družstvy nejvýše na dobu jednoho roku, o překlenovacích úvěrech, pokud nebyly řešeny v rámci běžného účtu, o krátkodobých úvěrech poskytnutých na základě eskontovaných směnek apod. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů krátkodobých úvěrů otevřených účetní jednotce.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací


§ 24–27 ZoÚ, ČÚS 006, 016

Rozvaha: Pasiva: C.II.2. – Závazky k úvěrovým institucím

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ  Poskytnutí úvěru převodem peněz na účet peněžních prostředků:    Účty u bank, spořitelních nebo úvěrních družstev.
§ 2395 až 2400 NOZ 
a) výpis z  peněžních prostředků na účtech  221  261  ČÚS 016  
b) výpis z úvěrového účtu  261  231   
2.  BÚ  Poskytnutí úvěru přímou úhradou dluhu  32x,
37x  
231   
3.  BÚ  Splátka úvěru z  účtu peněžních prostředků  231  261,
(221)  
 
4.  VZ  Prodloužení lhůty splatnosti krátkodobého úvěru nad jeden rok  231  461