235/2004 Sb.
Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

Vztahuje se k zemi:

Nedostupné pro váš modul.

Vztahuje se k územní působnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

 • A
 • A

235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 235/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o dani z přidané hodnoty
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
635/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění, 221 novelizačních bodů
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 5 doplňuje odst. 5, v § 48 odst. 1 vkládá slova
124/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
v § 57 odst. 1 vkládá písm. b), v odst. 3 vkládá slova;
v § 61 mění písm. b)
215/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
v § 71 vkládá nový odst. 14, přejmenovává násl. odstavce
217/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
nové znění § 58
377/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
mění 54 novelizačních bodů
441/2005 Sb.
(k 10.11.2005)
v příloze č. 1 doplňuje položku
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 21 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
109/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 113 ruší písm. b)
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 59 včetně pozn. č. 47
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v příloze 2 vkládá slova
319/2006 Sb.
(k 15.7.2006)
v příloze č. 1 mění první odstavec
172/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v příloze č. 1 vkládá novou položku
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 22 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2011)
pozbývá platnosti § 48
změna neprovedena, novelizační ustanovení bylo zrušeno zák. č. 199/2010 Sb.
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění § 26, § 72 odst. 3, § 98 odst. 1 a 2, § 104 a § 105 odst. 2
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 87 odst. 7 a 12, § 99, § 101 odst. 2, § 105 odst. 1, nové přechodné ustanovení
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 87 ruší v odst. 6 písm. g) a vkládá nový odst. 7
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 94 odst. 4 a § 95 odst. 4
302/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění celkem 313 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 85/2009 Sb.
 
 
87/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
retroaktivně vkládá v příloze č. 1 novou položku „rostliny a semena“
87/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 4 odst. 4, § 36 odst. 6, § 63 odst. 1 a přílohu č. 2; ruší v § 13 odst. 4 písm. g), v § 21 odst. 6 písm. e), v § 75 odst. 2; vkládá nové § 71a až 71f; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
v § 95 vkládá nový odst. 12
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 37 odst. 1 a 2, § 38 odst. 4, § 47 odst. 1 písm. a) a b); nová přechodná ustanovení
489/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, celkem 118 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 36/2010 Sb.
 
 
120/2010 Sb.
(k 29.4.2010)
ruší v § 36a odst. 3 písm.d); nové přechodné ustanovení
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 47a odst. 1, § 80 odst. 7, § 82 odst. 2, § 83 odst. 4, § 86 odst. 5, § 88 odst. 4 a 9 a § 101 odst. 1
47/2011 Sb.
(k 8.3.2011)
mění v § 82 odst. 3 a v § 82a odst. 10
47/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění; nová přechodná ustanovení
47/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
nabývá účinnosti § 92e
47/2011 Sb.
(k 1.7.2015)
pozbývá platnosti § 92d
ve znění zák. č. 360/2014 Sb.
změna nebude provedena - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno
370/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 odst. 3 písm. d), § 36a, § 37 odst. 1 a 2, § 38 odst. 4, § 42 odst. 4, § 45, § 47 odst. 1 písm. b), § 73, § 75 odst. 4, § 77, § 78, § 78a, § 79, § 103, § 109 odst. 2; vkládá nový § 78d; nová přechodná ustanovení
370/2011 Sb.
(k 1.1.2016)
ve znění zák. č. 500/2012 Sb. a č. 262/2014 Sb.
změna nebude provedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 48a odst. 4 písm. h), § 51 odst. 1 písm. g), § 58 a přílohu č. 1a 2
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 80 odst. 10 a 17, § 81 odst. 3, § 82b odst. 2, § 83 odst. 4, § 86 odst. 5, 9, 10, § 88 odst. 3, 7 a 8, § 93a odst. 2
457/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 93a odst. 1
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 502/2012 Sb.
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 20 odst. 3, § 23 odst.2, 3, 4 a 6, § 30 odst. 2, 3, 4 a 5, § 42 odst. 8, § 66 odst. 4 až 6, § 71a odst. 2, § 71g odst. 2, § 84 odst. 5, 6 a 7, § 93
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 26 odst. 4, § 27 odst. 2, § 30 odst. 5 a § 102 odst. 2
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 48a odst. 4 písm. f)
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 3, § 37, § 38 odst. 4, § 47, § 74 a přílohy; vkládá nový § 37a; nová přechodná ustanovení
500/2012 Sb.
(k 1.1.2016)
ve znění zák. č. 262/2014 Sb.
změna nebude provedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
502/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 198 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
502/2012 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 84
502/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 92a odst. 5, § 101 odst. 1 a vkládá nový § 101a
502/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 360/2014 Sb.
změna nebude provedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 54 odst. 1 písm. v)
344/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 109 odst. 2 písm. c)
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 317 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
196/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění § 3 a § 88
196/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem k datu 32 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
262/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem k datu 40 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
360/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění; nové přechodné ustanovení
360/2014 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 51 odst. 1, § 56, § 56a, § 92 odst. 8, § 92a, § 100 odst. 1, § 101a, § 102 odst. 3; vkládá § 92d, § 101c až 101i
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 54a
113/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 101a, § 101d a § 102 odst.3 a nabývá účinnosti bod 2 čl. III přech. ustanovení
113/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění přílohu č. 2 a nabývá účinnosti bod 1 přech. ustanovení
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 51 odst. 1 písm. k) a § 60
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění, celkem k datu 41 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
243/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 93a odst. 2 novely a nabývá účinnosti bod 3 přech. ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 34 odst. 4 písm. b) a § 101a odst. 3
33/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění přílohu č. 3 a 3a; nové přechodné ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 14.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 1. 3. 2017.
nález ÚS
40/2017 Sb.
(k 15.2.2017)
ruší ustanovení § 101g odst. 5
nález ÚS
40/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší § 101d odst. 1 - dosud neuvedeno
170/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 134 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.4.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 16.6.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské u nie1) a upravuje daň z přidané hodnoty.
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně je
a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
c) pořízení
1. zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,
2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani,
d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
(2) Zdanitelné plnění je plnění, které
a) je předmětem daně a
b) není
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Největší on-line knihovna v ČR
Týdenní DU zpravodajství
 +420 222 539 333  duprofi@du.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 20 000 dokumentů z oblasti daní, účetnictví,
  personalistiky a mezd
 • 220 - 260 nových garantovaných článků
  každý měsíc
 • Více než 500 právních předpisů
 • Garance aktuálnosti a správnosti
 • On-line semináře zdarma
 • Možnost získání Certifikátu celoživotního
  vzdělávání
 • Bezplatný odpovědní servis
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: