Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

254 - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

254 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Cenné papíry určené účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkém časovém horizontu. Na rozdíl od cenných papírů účtovaných na účtu 251 Majetkové cenné papíry k obchodování, se zde účtuje o akciích a podílech v s. r. o., které jsou vůči účetní jednotce v pozici ovládané nebo ovládající osoby. Při nákupu jsou oceněny pořizovací cenou a k datu účetní závěrky nejsou podle § 27 odst. 1 písm. a) ZoÚ přeceněny na reálnou hodnotu.

Směrnice: Cenné papíry a podíly a jejich oceňování


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 48 a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 016, 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.III.1. – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
VZ,
P  
Přímý nákup cenných papírů k obchodování, tj. držených za účelem provádění transakcí na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (např. tuzemská a zahraniční burza) s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu maximálně do 1 roku dle výpisu z účtu peněžních prostředků  254,
259  
221,
211,
379  
ČÚS 016  
2.  VZ  Uplatnění práva opce  254  376  ČÚS 017
O opcích podrobněji u účtu 376377.  
3.  VZ,
PF  
Nákup cenného papíru na sekundárním trhu (smlouva o nákupu)  254  379   
4.  VZ  Získání cenného papíru darem  254  668  § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
5.  VZ  Pořízení cenného papíru při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  254  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
6.  VZ  Převod cenného papíru z majetku individuálního podnikatele do podnikání  254  491  ČÚS 018