dnes je 22.3.2019
Input:

256 - Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti

11.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

256 – Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku (kuponové dluhopisy, diskontované dluhové CP, směnky). Při nákupu jsou oceněny pořizovací cenou a k datu účetní závěrky se nepřeceňují na reálnou hodnotu.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 48, § 51 a § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 016, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.III.2. – Ostatní krátkodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
VZ,
P  
Přímý nákup dluhových cenných papírů  256,
259  
221,
211,
379  
ČÚS 016  
2.  VZ  Uplatnění práva opce  256  376  ČÚS 017
O opcích podrobněji u účtu 376377.  
3.  VZ  Nákup cenného papíru na sekundárním trhu (smlouva o nákupu)  256  379   
4.  VZ  Získání cenného papíru darem  256  668  § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 019  
5.  VZ  Pořízení cenného papíru při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  256  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
6.  VZ  Převod cenného papíru z majetku individuálního podnikatele do podnikání  256  491  ČÚS 018  
7.  VZ  Zúčtování rozdílu mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou diskontovaných cenných papírů držených do splatnosti ve věcné a časové souvislosti  256  666,
384  
ČÚS 019  
8.  BÚ  Příjem z inkasa splatných dluhových cenných papírů  221  256   
9.  VZ  Zúčtování rozdílu mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou kuponových dluhopisů držených do splatnosti ve věcné a časové souvislosti:     
a) pořizovací cena je vyšší než jmenovitá hodnota  566  256   
b) pořizovací cena je nižší než jmenovitá hodnota  256  666