Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

261 - Peníze na cestě

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

261 – Peníze na cestě

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných výpisů účetní jednotkou. Obdobně se zde účtuje o účetních případech, při kterých dochází k časovému nesouladu při převodech mezi účty účetní jednotky v bankách nebo úvěrních a spořitelních družstvech nebo mezi pokladnami v účetní jednotce. Na tomto účtu je možné účtovat i směnky na cestě.


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 12, § 12a a § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 016, 018, 019

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací

Rozvaha: Aktiva: C.IV.1. – Peněžní prostředky v pokladně, C.IV. 2. – Peněžní prostředky na účtech

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ  Výběr z  účtu peněžních prostředků, převod mezi účty  261  221  ČÚS 016  
2.  P  Převod hotovosti z pokladny do peněžního ústavu (výdajový pokladní doklad)  261  211   
3.  P  Příjem hotovosti do pokladny při výběru z peněžního ústavu (příjmový pokladní doklad)  211  261   
4.  BÚ  Příjem na účet peněžních prostředků, převod z pokladny nebo z jiného peněžního účtu (výpis)  221  261