dnes je 23.3.2019
Input:

§ 271h ZP Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

2.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.2710008
§ 271h ZP Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

JUDr. Pavla Hloušková

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 271b odst. 6 – délka poskytování náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

    • § 271u odst. 2 – zvyšování náhrady nákladů na výživu pozůstalých

    • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Komentář
Komentář

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší nejdéle do doby, kdy by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let. Výpočet této náhrady je od roku 2007 upraven přímo v zákoně, neboť určovaný podle výživného, jak stanovila judikatura, byl velmi problematický a v zásadě byl určován až soudy, což nebylo pro pozůstalé přijatelné. Výše náhrady nákladů na výživu pozůstalých je stanovena procentní částkou podle toho, kolik osob byl zemřelý povinen před svou smrtí vyživovat nebo kolik jich skutečně vyživoval. Jedná-li se o jednu osobu, pak tomuto pozůstalému přísluší náhrada nákladů ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před jeho smrtí. Jedná-li se o více osob, byla částka náhrady stanovena na 80 %.

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých se na základě zmocnění valorizuje současně s náhradou za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ve smyslu § 271u odst. 2 ZP.

Upozornění na možné chyby
Upozornění na možné chyby

Nárok na úhradu nákladů na výživu pozůstalých není vázán pouze na pozůstalé, kterým vzniká nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých, ale všem pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce