Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 30c ZDP - Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu

12.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.9.7.1
§ 30c ZDP – Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu

Ing. Miloš Hovorka

Úplné znění

Ustanovení související k § 30c odst. 1 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 27 – Hmotný majetek vyloučený z odpisování
  • - § 29 odst. 7 – Změněná vstupní cena
  • - Čl. II bod 1 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb. – Platnost nových ustanovení tohoto zákona až pro zdaňovací období započaté od 1. července 2017 a později, není-li v dalších bodech přechodných ustanovení stanoveno jinak
  • - Čl. II bod 11 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb. – možnost použití ZDP ve znění před 1. červencem 2017 na zvýšení spoluvlastnického podílu, ke kterému došlo před tímto datem
Komentář

Komentář k § 30c odst. 1 ZDP

V tomto ustanovení se stanovuje, že pokud poplatník nabyde další spoluvlastnický podíl k témuž hmotnému majetku, tyto spoluvlastnické podíly se slučují, to znamená, že se jedná stále o jeden hmotný majetek. Dále se stanovuje, že poplatník způsob odpisování nemění, protože pokračuje v odpisování dosavadním způsobem ze změněné vstupní ceny (§ 29 odst. 7 ZDP). Záměrem je tak zachovat dosavadní způsob odpisování u nabyvatele ostatních spoluvlastnických podílů, a to i v případech, kdy ostatní spoluvlastníci odpisovali jiným způsobem. Pokud např. spoluvlastník odpisoval rovnoměrným způsobem a nabývá spoluvlastnické podíly od dvou jiných spoluvlastníků, kteří odpisovali zrychleně, tak spoluvlastník i po nabytí těchto dvou spoluvlastnických podílů pokračuje v odpisování rovnoměrným způsobem.

Upozornění na možné chyby

Upozornění na možné chyby

V případě, kdy poplatník nabyde k dosavadnímu odpisovanému spoluvlastnickému podílu další spoluvlastnický podíl způsobem, který má za následek jeho vyloučení z odpisování, například darováním, které je osvobozeno od daně z příjmů [§ 27 písm. j) ZDP], nelze uplatňovat odpisy ve výši připadající na tento nově nabytý spoluvlastnický podíl, to znamená, že vstupní nebo zůstatková cena hmotného majetku, ze které se počítají odpisy, se nezvyšuje.

Ustanovení související k § 30c odst. 2 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 27 – Hmotný majetek vyloučený z odpisování
  • - § 29 odst. 2 – Zůstatková cena
  • - § 30 – Pravidla pro pokračování v odpisování započatém původním odpisovatelem
  • - Čl. II bod 1 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb. – Platnost nových ustanovení tohoto zákona až pro zdaňovací období započaté od 1. července 2017 a později, není-li v dalších bodech přechodných ustanovení stanoveno jinak
  • - Čl. II bod 11 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb. – Možnost použití ZDP ve znění před 1. červencem 2017 na zvýšení spoluvlastnického podílu, ke kterému došlo před tímto datem
Komentář

Komentář k § 30c odst. 2 ZDP

Toto ustanovení stanovuje speciální pravidlo pro případy zvýšení spoluvlastnického podílu při přeměnách nebo v dalších případech uvedených v § 30 odst. 10 ZDP (např. v případě