Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Při eskontu směnky úvěrovou institucí se směnka převede na tento účet (v analytické evidenci v rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé) v ocenění směnečnou sumou (jmenovitou hodnotou), vzniklý rozdíl bude zaúčtován ve věcné a časové souvislosti ve prospěch výnosů. Do doby splacení eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči úvěrové instituci. O tomto závazku se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 23 – Krátkodobé úvěry, jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Cenné papíry a podíly


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 10, § 11, § 50, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 014, 017