Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

314 - Poskytnuté provozní zálohy a závdavky

23.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

314 – Poskytnuté provozní zálohy a závdavky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se zachycují poskytnuté zálohy (závdavky) dodavatelům – dlouhodobé i krátkodobé – před splněním smlouvy ze strany dodavatele. Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků, jednotlivých druhů měn a v rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k dohodnuté lhůtě splatnosti. Poskytnuté zálohy (závdavky) na dlouhodobý majetek se zachycují na účtech skupiny  05x a na zásoby na účtech skupiny 15x. Účtování o poskytnutých zálohách komplikuje daň z přidané hodnoty u příjemce a je zpravidla závislé na používaném účetním software. V rámci souvztažností nabízíme dvě z možných variant účtování v souvislosti s DPH.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, DPH – účtování o zálohách a závdavcích


§ 24, 25, 27 ZoÚ, § 10, 11, 50, 58, 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.2. – Dlouhodobé poskytnuté zálohy, C.II.2.4.4. – Krátkodobé poskytnuté zálohy *)

Varianta A)

Č. Do Text MD D  Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Poskytnutí provozní zálohy (závdavku) dodavateli  314  221,
211  
121  Závdavek – podrobněji poznámky pod účtem.

Chybou při účtování je, pokud jsou účtovány všechny zálohy na účet 314 a nerozlišují se zálohy provozní (účet 314), zálohy na zásoby (účty 151–153) nebo zálohy na dlouhodobý majetek (účty 051–053). **) ***)  
2.  VZ  Zaúčtování DPH při obdržení daňového dokladu (účtujeme již jenom DPH)  343  314   21   
3.  PF  Přijatá faktura od dodavatele na celou fakturovanou částku    242   
a) základ daně  1xx,
0xx,
5xx  
321  200   
b) DPH  343  321   42   
4.  VZ  Zúčtování zálohy (závdavku) s fakturou      
a) základ daně ze zálohy (závdavku)  321  314  100   
b) odečet DPH ze zálohy (závdavku)  321  343   21   
5.  BÚ,
P  
Úhrada doplatku faktury  321  221,
211  
121  Záloha byla poskytnuta v menší částce než částka na přijaté faktuře  
6.  P,
BÚ  
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) dodavatelem, pokud se dodávka neuskutečnila nebo záloha (závdavek) byla vyšší než fakturovaná částka  211, 221  314   Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku.
§ 1808 až § 1809 NOZ 
7.  VZ  Přepočty záloh (závdavků) v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:     § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006, ČÚS 019  
a) kurzová ztráta  563  314    
b) kurzový zisk  314  663    

Varianta B)

Č. Do Text MD  D  Poznámka, tip, doporučení  
1.  BÚ,
P  
Poskytnutí provozní zálohy (závdavku) dodavateli  314  221,
211  
121  ***)  
2.  VZ  Zaúčtování DPH při obdržení daňového dokladu – DPH  343.x  343.9   21  ****)  
3.  PF  Přijatá faktura od dodavatele na celou fakturovanou částku    242   
a) dosud uhrazená částka ve výši zálohy (závdavku)      
  • základ daně

 
0xx,
1xx,
5xx  
321  100   
  • DPH

 
343.9  321   21   
b) doplatek do celkové ceny      
  • základ daně

 
0xx,
1xx,
5xx  
321  100   
  • DPH

 
343.x  321   21   
4.  VZ  Vyúčtování zálohy (závdavku)  321   314  121   
5.  P,
BÚ  
Úhrada doplatku faktury  321  211,
221  
121   
6.  P,
BÚ  
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) dodavatelem, pokud se dodávka neuskutečnila nebo záloha (závdavek) byla vyšší než fakturovaná částka  211,
221  
314    
7.  VZ  Přepočty záloh (závdavků) v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:     § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006, ČÚS 019  
a) kurzová ztráta  563  314    
b) kurzový zisk  314  663    
8.  VZ  Účtování při inventarizaci: