Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

325 - Ostatní dluhy

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

325 – Ostatní dluhy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde ostatní krátkodobé dluhy z obchodních vztahů, například reklamace od odběratelů, dluh vůči obchodnímu partnerovi, který přebírá závazek za opravu (poskytnutou v době záruční lhůty). Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků, jednotlivých druhů měn apod.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NÚR

Rozvaha: Pasiva C.II.4. – Závazky z obchodních vztahů

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF  Zaúčtování dluhu u plátce DPH:     
  • celková částka faktury

 
–  325   
  • základ daně

 
5xx,
1xx,
0xx  
–   
  • předpis DPH

 
343  –   
2.  VZ,
PF  
Vyúčtování náhrad za náklady vynaložené jinou účetní jednotkou:     
a) dluh z titulu refundace mezd jiné účetní jednotce  331  325   
b) refundace částek za výchovu vlastních učňů  518  325   
c) přiznané náhrady soudních arbitrážních poplatků jiným účetním jednotkám  548  325   
d) příspěvek na úhradu nákladů cizího stravovacího zařízení jiných účetních jednotek za vlastní strávníky  548  325   
3.  VZ,
PF  
Zaúčtování dluhu z převzetí záručního paušálu:     
a) za běžné období  518  325   
b) které budou provedeny v budoucnu  381  325  ČÚS 017  
4.  P,
BÚ,  
Zúčtování úhrady dluhu:     
a) v hotovosti  325  211   
b) z  peněžních prostředků na účtech  325  221   
c) směnkou  325  322  Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění p. p.  
5.  VZ  Zúčtování zálohy (závdavku) a fakturované částky:     
  • krátkodobé i dlouhodobé

 
325  314  Podrobněji o účtování záloh u účtu 314.  
6.  PF  Reklamace uznaná dodavatelem po zaplacení faktury:    Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.  
a) uznání reklamace dodavatelem  315  5xx,
1xx,
0xx  
 
b) náhradní dodávka  5xx,
1xx,
0xx  
315   
7.  PF  Reklamace uznaná dodavatelem před zaplacením faktury  325  5xx,
1xx,
0xx