Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

333 - Ostatní dluhy vůči zaměstnancům

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

333 – Ostatní dluhy vůči zaměstnancům

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde různé dluhy vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnanců na úhradu cestovních výdajů, paušálních částek různých nákladů, nárok na náhradu při pracovním úrazu apod.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Stravování zaměstnanců, Používání osobních ochranných pracovních prostředků, Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci, Platební karty, Vzdělávání zaměstnanců


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.3. – Závazky k zaměstnancům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zúčtování nároku na náhradu cestovních výdajů, které nebyly proplaceny okamžitě a nebyla poskytnuta záloha  512  333  ČÚS 019  
2.  VZ  Nárok na náhradu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání  548  333   
3.  VZ  Předpis poskytovaných paušálů vyplácených zaměstnancům na čištění a praní pracovních oděvů  548  333  Paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci (podle § 6 odst. 8 ZDP) jsou daňově uznatelným nákladem u zaměstnavatele podle § 24 odst. 2 písm. x) ZDP.  
4.  P,
BÚ  
Úhrada dluhů (věrnostních příplatků) podle konkrétních firemních předpisů  333  211,
221