Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

335 - Pohledávky za zaměstnanci

2.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

335 – Pohledávky za zaměstnanci

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde různé krátkodobé i dlouhodobé pohledávky za vlastními zaměstnanci, například vyúčtování záloh na  pracovní cesty nebo stálých záloh (závdavků) k vyúčtování, pohledávek vůči zaměstnancům při prodeji firemního zboží nebo služeb apod.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Platební karty, Škody, Bezúročné zápůjčky zaměstnancům


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.4. – Jiné pohledávky, C.II.2.4.6. – Jiné pohledávky *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Poskytnutí zálohy zaměstnanci na  pracovní cestu, stálé zálohy na drobné nákupy  335  211,
221  
 
2.  P,
BÚ  
Vrácení zálohy nebo její nespotřebované části zaměstnancem nebo úhrada jiné pohledávky zaměstnancem  211,
221  
335   
3.  VZ  Pohledávka za prodej materiálu, zboží nebo služeb poskytnutých zaměstnanci  335  6xx  Při prodeji zaměstnanci musí být uplatněna cena obvyklá nebo je rozdíl mezi cenou uplatněnou a obvyklou zdanitelným příjmem zaměstnance ze závislé činnosti.  
4.  VZ  Předpis náhrady za manka a škody způsobené zaměstnancem  335  648   
5.  P  Ceniny předané zaměstnanci k vyúčtování  335  213   
6.  P,
VZ  
Poskytnutí zálohy na  pracovní cestu  335  211   
Vyúčtování dokladů z  pracovní cesty  512  333