Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

346 - Dotace ze státního rozpočtu

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

346 – Dotace ze státního rozpočtu

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje nezpochybnitelný nárok na dotaci ze státního rozpočtu k úhradě nákladů, použití dotace ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje podle ČÚS 017.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 11, § 18, § 47, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

NÚR, KDP, JUD

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.5. – Stát – daňové závazky a dotace

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Předpis nezpochybnitelného právního nároku na dotaci  378  346  ČÚS 017  
2.  VZ,
BÚ  
Zaúčtování poskytnuté dotace:    Zúčtování dotace zpravidla předchází její přijetí (poskytnutí) zápisem 221/346.  
a) předpis:     
  • k úhradě nákladů provozních, finančních

 
346  384,
648,
668  
O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.  
  • na pořízení dlouhodobého majetku

 
- 042,
- 01x,
- 02x,
346  
–  Účtování v podrozvaze, pokud dotace převýší hranici pro vykázání majetku v rozvaze, případně pokud dotace dosáhne 100% pořizovací ceny majetku.  
  • na úhradu úroků nezahrnovaných do ceny dlouhodobého majetku

 
346  384,
648,
668  
O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se účtuje ve věcné a časové souvislosti do ostatních finančních výnosů.  
b) příjem dotace  221  378   
3.  VZ  Zaúčtování rozpouštění poskytnuté dotace ve věcné a časové souvislosti s nabíhajícími náklady do výnosů u dotace:     
a) k úhradě provozních nákladů  384  648