dnes je 23.1.2020

Input:

§ 34e Závazné posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu

24.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.9.21
§ 34e Závazné posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu

RNDr. Ivan Brychta

Úplné znění

Ustanovení související k § 34e ZDP

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 132 (závazné posouzení z pohledu daňového řádu)
Komentář

Komentář k § 34e ZDP

Komentované ustanovení obsahuje jednu z několika málo situací, kdy daňový subjekt může požádat správce daně o tzv. závazné posouzení.

Předmětem tohoto závazného posouzení je určení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, nikoliv výše samotného odpočtu (§ 34a ZDP).

Třetí odstavec komentovaného ustanovení obsahuje závazný výčet náležitostí, které musí žádost o vydání závazného rozhodnutí obsahovat.

Z hlediska procesního se postupuje podle § 132 až 133 DŘ. Žádost se