dnes je 1.6.2023

Input:

353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál

22.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde pohledávky za upisovateli, tj. akcionáři, či společníky a členy družstva. Zůstatek účtu představuje upsané nesplacené akcie nebo podíly vykazované v rozvahové položce "A. Pohledávky za upsaný základní kapitál".

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

§ 25–27 ZoÚ, § 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 017

Rozvaha: Aktiva: A. – Pohledávky za upsaný základní kapitál

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Přijatý vklad (peněžitý, nepeněžitý) do obchodní korporace před zápisem do obchodního rejstříku. Při zvýšení základního kapitálu z externích zdrojů vklad 379 Nepeněžitý vklad: § 15–24, § 143, § 251, § 573 ZOK, musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
Peněžitý vklad: § 15 až 24, § 101, § 151, § 219, § 220, § 290, § 479, § 492 a 572 ZOK.
*)
2. VZ Vznik pohledávky za upisovateli: 353 ČÚS 012
Nahrávám...
Nahrávám...