dnes je 22.3.2019
Input:

361 - Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

361 – Dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde krátkodobé dluhy za ovládanými osobami, mezi ovládanými osobami a za ovládajícími osobami, s výjimkou dluhů vykazovaných na jiných účtech, a přijaté zápůjčky a úvěry.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NÚR

Rozvaha: Pasiva: C.II.6. – Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ,
PF  
Dluhy mezi ovládajícími a ovládanými osobami  0xx,
1xx,
5xx  
361  Viz podrobněji u účtů 471472.  
2.  BÚ  Dluh z přijetí krátkodobé zápůjčky  221  361   
3.  VZ  Vyúčtování úroků z přijaté zápůjčky  562  361  § 25 odst. 1 písm. w) ZDP 
4.  BÚ  Splacení zápůjčky včetně úhrady úroků  361  221   
5.  VZ  Dluh z povinnosti úhrady ztráty  568  361   
6.  VZ  Odkoupení pohledávky (pořizovací cena)  351  361  Součástí pořizovací ceny pohledávky jsou náklady s pořízením související, např. náklady na znalecké ocenění pohledávek, odměny právníkům, provize.