dnes je 22.3.2019
Input:

362 - Dluhy - podstatný vliv

2.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

362 – Dluhy – podstatný vliv

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují zejména přijaté krátkodobé zápůjčky a úvěry od ovládajících osob ovládaným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem, přijaté krátkodobé zápůjčky a úvěry mezi ovládanými osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a přijaté krátkodobé zápůjčky a úvěry ovládajícím osobám a účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 17, 18, 58, 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NÚR

Rozvaha: Pasiva: B.III.3. – Závazky – podstatný vliv

Č.  Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ,PF  Dluhy vůči společnostem pod podstatným vlivem z obchodních vztahů  0xx, 1xx, 5xx  362  Podstatný vliv: § 22 odst. 5 ZoÚ 
2.  BÚ  Dluh z přijetí krátkodobé zápůjčky  221  362   
3.  VZ  Vyúčtování úroků z přijaté zápůjčky  562  362  § 25 odst. 1 písm. w) ZDP 
4.  BÚ,P  Splacení zápůjčky včetně úhrady úroků  362  221, 211