dnes je 22.3.2019
Input:

362 - Dluhy - podstatný vliv

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

362 – Dluhy – podstatný vliv

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují krátkodobé dluhy a přijaté krátkodobé zápůjčky a úvěry vůči účetním jednotkám pod podstatným vlivem.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NÚR

Rozvaha: Pasiva: C.II.7. – Závazky – podstatný vliv

Č.  Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ,
PF  
Dluhy vůči společnostem pod podstatným vlivem z obchodních vztahů  0xx,
1xx,
5xx  
362  Podstatný vliv: § 22 odst. 5 ZoÚ 
2.  BÚ  Dluh z přijetí krátkodobé zápůjčky  221  362   
3.  VZ  Vyúčtování úroků z přijaté zápůjčky  562  362  § 25 odst. 1 písm. w) ZDP 
4.  BÚ,
P  
Splacení zápůjčky včetně úhrady úroků  362  221,
211  
 
5.  VZ  Odkoupení pohledávky (pořizovací cena)  352  362,
325  
Součástí pořizovací ceny pohledávky jsou náklady s pořízením související, např. náklady na znalecké ocenění pohledávek, odměny právníkům, provize.