Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

364 - Dluhy ke společníkům obchodních korporací při rozdělování zisku

10.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

364 – Dluhy ke společníkům obchodních korporací při rozdělování zisku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde dluhy ke společníkům včetně akcionářů v obchodních korporacích ve výši jejich podílů na zisku obchodní korporace a dále převod podílu na výsledku hospodaření společníkům ve veřejné obchodní společnosti a komplementářům v komanditní společnosti.

Účtuje se zde k okamžiku rozhodnutí příslušného orgánu korporace o výši záloh na výplatu podílu na zisku dle § 40 odst. 2 ZOK.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Rozdělení zisku


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017

NÚR, JUD

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.1. – Závazky ke společníkům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod zisku (disponibilního) z předchozího roku k rozdělení mezi společníky obchodních korporací  431  364  Podkladem pro zaúčtování je zápis z rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku mimo účetní jednotku.  
2.  VZ  Zaúčtování dluhu při rozdělení zisku běžného roku  –  364   
a) za společníky veřejné obchodní společnosti  596  –