Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

365 - Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace

14.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

365 – Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde například dluhy ze zápůjček a úvěrů od společníků obchodní korporace.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 012, 017

Rozvaha: Pasiva: C. II.8.1. – Závazky ke společníkům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  P,
BÚ  
Dluhy ke společníkům z přijatých zápůjček nebo vkladů od společníků v obchodní korporaci  211,
221  
365   
2.  VZ  Zúčtování úroku z přijaté zápůjčky nebo vkladu v běžném účetním období  562  379,
365  
§ 25 odst. 1 písm. w) ZDP 
3.  P,
BÚ  
Splácení zápůjčky nebo vkladu v hotovosti, z peněžních prostředků na účtech  365  211,
221  
 
4.  P,
BÚ  
Splácení úroků ze zápůjčky nebo vkladu  379,
365  
211,
221  
 
5.  VZ,
P,
BÚ  
Náhrada škody společníkovi obchodní korporace     
a) předpis  549  365   
b) výplata náhrady  365  211, 
221  
 
6.  VZ  Dluh vůči společníkovi s. r. o. z titulu snížení základního kapitálu  419  365  ČÚS 012  
7.  VZ  Dluh vůči společníkovu s. r. o. z důvodu nabytí obchodního podílu touto společností  252  365   
8.  P,
BÚ,
VZ  
Úhrada vypořádacích podílů:    § 36 odst. 2 písm. e) a f) ZDP 
a) peněžně  365  211,
221  
 
b) nepeněžně  365  0xx,
1xx  
 
9.  VZ  Přepočty dluhů v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:    § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006, ČÚS 019  
a) kurzová ztráta  563  365   
b) kurzový zisk  365  663   

Poznámka


Zvláštní