Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

367 - Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

367 – Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde dluhy účetní jednotky, jako akcionáře či společníka v jiné obchodní korporaci, za převzaté zatímní listy nebo dosud nesplacené vklady.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.1. – Závazky ke společníkům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Vklad (peněžitý, nepeněžitý) do obchodní korporace při jejím vzniku před zápisem do obchodního rejstříku  378  vklad  Nepeněžitý vklad: § 15–24, 143, 251, 573 ZOK, musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
Peněžitý vklad: § 15 až 24, 101, 151, 219, 220, 290, 479, § 492 a 572 ZOK.  
2.  VZ  Potvrzení o převzetí vkladu za akcie, zatímní listy nebo podíly po zápisu do obchodního rejstříku:    Podrobnější výklad v části 4 – Obsahové vymezení účtu – 2xx.  
a) ovládající nebo ovládaná osoba  061  367   
b) s podstatným vlivem  062  367   
c) ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (s menšinovým vlivem)  063  367