Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

368 - Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

368 – Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde dluhy společnosti vůči společníkům sdruženým ve společnosti. Společnost (dříve sdružení) je upravena v § 2716 až § 2746 NOZ.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.1. – Závazky ke společníkům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
U společníků společnosti (dříve sdružení)    
1.  P,
BÚ,
VZ  
Majetek poskytnutý pro účely společnosti (sdružení):     
a) peníze  358  211,
221  
 
b) dlouhodobý majetek  358  01x,
02x,
03x  
 
c) zásoby  358  1xx   
2.  P,
BÚ  
Zápůjčka od společnosti (sdružení)  211,
221  
368   
3.  VZ  Převod poměrné části výnosů ze společnosti (sdružení) na konci účetního období na jednotlivé společníky  398  6xx   
4.  VZ  Převod poměrné části nákladů ze společnosti (sdružení) na konci účetního období na jednotlivé společníky  5xx  398   
5.  VZ  Vyrovnání rozdílu z výsledku hospodaření – zisk (dluhy vůči společníkům)  358  398   
6.  VZ  Vyrovnání rozdílu z výsledku hospodaření – ztráta (dluh)  398  368   
U společnosti (dříve sdružení)    
1.  P,
BÚ,
VZ  
Majetek poskytnutý pro účely společnosti (sdružení) – analytická evidence je vedena podle jednotlivých společníků:     
a) peníze  211,
221  
368 AÚ   
b) dlouhodobý majetek  01x,
02x,
03x  
368 AÚ   
c) zásoby  1xx  368 AÚ